8 omkom i februartrafikken

I løpet av februar i år registrerte politiet 433 ulykker i trafikken. En foreløpig oversikt viser at 8 mennesker omkom, og 32 ble hardt skadd i disse ulykkene.

Publisert Oppdatert

Tilsvarende tall for februar 2009 viste 443 ulykker, der 9 mennesker mistet livet, og 51 ble hardt skadd. Februargjennomsnittet for de siste ti årene er 15 drepte og 55 hardt skadde.

Av de omkomne i februar i år var det 7 menn og 1 kvinne. 6 av de omkomne var bilførere, 1 var bilpassasjer og 1 fotgjenger.

61 personer hardt skadd hittil i år

I januar og februar i år viser forløpige tall at 27 personer har mistet livet, og 61 har blitt hardt skadd.

Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 27 omkomne og 110 hardt skadde. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2001-2010 er 36 omkomne og 119 hardt skadde.