9 av 19 trafikkdrepte uten bilbelte

Foreløpige rapporter viser at 19 personer omkom i trafikken i januar 2009.

Publisert Oppdatert

Det er tre færre drepte enn i januar 2008, da 22 personer omkom på norske veger. Til tross for at det var mange drepte i første halvdel av måneden, er antallet drepte totalt lavere enn i 2008. Tre av ulykkene var imidlertid meget alvorlig med to eller tre drepte, forteller Statens vegvesen.

- Hele ni av de drepte brukte ikke bilbelte. Det er et uvanlig høyt tall, forteller seksjonsleder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen. I sju tilfeller var kjørefarten medvirkende årsak til ulykkene. Sju av ulykkene var møteulykker, fire var utforkjøringer, mens en var kryssulykke og en var fotgjengerulykke.

Fem av de trafikkdrepte i januar var i gruppen unge mellom 18 og 24 år, mens tre av de drepte var over 70 år. Januar 2009 var også preget av mye uvær og vanskelige kjøreforhold med til dels store nedbørsmengder. I flere av ulykkene ble det også registrert dårlige dekk på ulykkesbilene.