90 tog daglig i Norge og Sverige

Til tross for at Norge har et jernbanenett som lider under mange år med utilstrekkelig vedlikehold og utvikling, er faktisk Norge det landet i Europa som har størst jernbaneandel på de viktigste transportkorridorene.

Publisert Oppdatert

I tillegg er gjennomsnittshastigheten på godstog dobbelt så høy i Norge og Sverige som resten av Europa. Godstransport på bane har ingen subsidier, og er i likhet med veitransport, prisgitt den infrastrukturen samfunnet stiller til rådighet, informerer CargoNet på sine Internettsider.

- Over halvparten av godstransporten mellom de største byene i Norge går faktisk på jernbane.

Eksempelvis kjører CargoNet hver virkedag tolv godstog mellom Oslo og Bergen, og åtte mellom Oslo og Trondheim.