Grensekontroll på Svinesund:

99,5% av tungtransporten kontrolleres ikke!

Utenlandske vogntog skaper mye trøbbel på norske veier og svært mange forlanger at disse kontrolleres på grensa. Svinesund er den grenseovergangen med størst trafikk. Der kontrolleres bare ca. 0,5% av de tunge kjøretøyene.

99,5% av tungtrafikken blir ikke kontrollert ved grensa på Svinesund.
99,5% av tungtrafikken blir ikke kontrollert ved grensa på Svinesund.
Publisert Oppdatert
Ved å satse på døgnbemanning på Svinesund kan kontrollørene fra Statens vegvesen ta stikkprøver når som helst. Det vil være preventivt og bedre trafikksikkerheten.
Ved å satse på døgnbemanning på Svinesund kan kontrollørene fra Statens vegvesen ta stikkprøver når som helst. Det vil være preventivt og bedre trafikksikkerheten.
Tollvesenet ved landets mest trafikkerte grenseovergang har døgnåpent. Hos Statens vegvesen har de ordinær åpningstid. De gjør det beste ut fra de resursene de har til rådighet.
Tollvesenet ved landets mest trafikkerte grenseovergang har døgnåpent. Hos Statens vegvesen har de ordinær åpningstid. De gjør det beste ut fra de resursene de har til rådighet.
Kontrollplassen på Svinesund er ikke stor nok og fylles fort opp når det er kontroll. Illustrasjonsfoto
Kontrollplassen på Svinesund er ikke stor nok og fylles fort opp når det er kontroll. Illustrasjonsfoto

Hvert år på denne tiden preges nyhetsbildet av det samme. Vinterens første snøfall fører til massive trafikkproblemer, årets sesong ser ut til å bli verre enn noensinne. Vi har vel aldri opplevd så mange nyhetssaker som omhandler stengte veier grunnet dårlig skodde vogntog som hittil i år. Og i all hovedsak er det dårlig skodde utlendinger som står for nyhetsoverskriftene.

I kjølvannet av oppslag om stengte veier, manglende kjettinger og blanke dekk, dukker det opp en rekke mer eller mindre velfunderte forslag til løsning. Et av de vanligste forslagene til løsning er at utenlandske vogntog, som ikke er skodd for å kjøre vå norske vinterveier, må stanses før de kommer inn i landet.

Det er et forslag det ikke er vanskelig å være enig i og i en ideell verden hadde det selvsagt blitt gjort, men det er dessverre en umulighet ganske enkelt fordi oppgaven er uoverkommelig.

Svinesund

Norge har mange grenseoverganger, og hvis vi skulle kunne kontrollere alt som ruller inn i Norge så må det enorme ressurser på plass. En ekstrabevilgning på 3 millioner er peanøtter i denne sammenhengen og monner ikke i det hele tatt. Men det gir i alle fall en signaleffekt. I stedet for å forvente det umulige, at alle skal kontrolleres på grensa, så må man i alle fall øke bevilgingene slik at flere blir kontrollert.

Les om samferdselsministerens besøk på Svinesund HER.

Hovedporten inn til Norge er grenseovergangen på E6 ved Svinesund i Østfold. Her har man en årsdøgntrafikk på over 14.000 kjøretøyer med smått og stort. I følge Statens vegvesen kan vi regne med omkring 2000 tunge kjøretøyer inn over Svinesund i døgnet. Det kom fram i forbindelse med at daværende statsråd Karl-Eirik Schjøtt Pedersen besøkte Svinesund tidligere i høst. I et intervju med bladet Transportarbeideren kunne Arne Lerhol i Statens vegvesen fortelle at de bare klarer å kontrollere i gjennomsnitt ti kjøretøy i døgnet. Det betyr at bare 0,5% av de tunge kjøretøyene blir kontrollert, mens 99,5% av tungtrafikken som kommer inn over Norges mest trafikkerte grenseovergang ikke kontrolleres før de fortsetter ferden!

Ikke fordi kontrollørene i Statens vegvesen ikke ønsker å kontrollere flere, men fordi de rett og slett ikke rekker over flere med de resursene de har i dag.

Les om storkontrollen i november HER.

Åpningstider

Uansett når på døgnet et vogntog ruller inn over Svinesundbrua og inn på plassen foran Tollvesenet, så er det lys i lokalene og folk på jobb bak skrankene. Tollen på Svinesund har åpent 24 timer i døgnet. Da er det litt av et paradoks at kontrollstasjonen til Statens vegvesen, som ligger vegg-i-vegg med Tollvesenet opererer med åpningstider fra 08.00 - 15.30. Når arbeidsdagen er omme så slukkes lysene og tungtrafikken har fritt leide til kongeriket Norge, uansett teknisk tilstand på utstyret. Og selv i åpningstiden er det ofte lett å kjøre gjennom uten å bli kontrollert. For når kontrollørene har fylt opp plassen med vogntog med kjøreforbud må de bruke tiden på å skrive ut gebyrer og annet papirarbeid. Da er de nødt til å la trafikken passere uhindret. Hvis ikke ville nok køen strukket seg langt inn i Sverige.

Nå er det ikke slik at det ikke kontrolleres utenfor åpningstidene. SVV har en god del kveldsvakter og aksjoner i form av døgnkontroller, noe som gjør at kontrollstasjonen er bemannet mer enn i kontortiden, men i løpet av en uke er det flere ubemannede timer enn bemannede.

Bak bygget

For de av våre lesere som ikke har vært innom Tollen og kontrollstasjonen på Svinesund så er det på sin plass å fortelle hvordan det ser ut der. Etter at vogntogene forlater parkeringsplassen til Tollvesenet og runder hjørnet på bygget, kommer de til Statens vegvesens kontrollstasjon. Der deler veien seg i to; en inn over vekta og inn på kontrollplassen, en annen som går bak hovedbygget til SVV og ut til E6. Ved hjelp av et elektronisk skilt geleides trafikken inn til kontroll, eller bak bygget og ut til E6.

Er kontrollørene fullt sysselsatt og ikke kan kontrollere flere så sendes trafikken bak bygget. Det samme skjer når det ikke er bemanning på kontrollstasjonen.

For sjåfører som av en eller annen grunn er bekymret for å bli kontrollert er det en smal sak å følge med på om det er kontroll eller ikke. Det er bare snakk om å gå noen få meter fra parkeringsplassen til Tollen, så ser man om kontrollørene har gått hjem for dagen. Eller man kan gå litt lenger for å se hvilken vei lystavla viser at lastebilene skal kjøre. Vi vet også at mange utenlandske vogntogsjåfører plutselig har veldig god tid på parkeringsplassen til Tollvesenet, når det er kontroll hos Statens vegvesen i nabobygget.

Resurser

La oss gå tilbake til ønsket og kravet om at alle vogntog må kontrolleres på grensa. Svinesund er hovedporten til Norge og det er først og fremst her vi mener at resursene bør settes inn. Får man intensivert kontrollene her så vil det gagne hele landet fra sør til nord, da de aller fleste av vogntogene skal mye lenger enn til det sentrale Østlandsområdet. Å kontrollere alle på Svinesund er en umulig oppgave på grunn av den enorme trafikkmengden. Og plassen SVV har til rådighet er ikke dimensjonert for trafikkmengden. Da vi overvar en kontroll nylig ble plassen fylt opp på under en halvtime av vogntog som fikk kjøreforbud.

Hvordan skal vi så få bedret kontrollvirksomheten?

Det må satses mye mer på Norges største grenseovergang der det bør innføres 24 timers bemanning, slik at det alltid er kontrollører på jobb. Videre bør all tungtrafikk geleides inn over vekta og gjennom kontrollplassen. På den måten kan kontrollørene utføre stikkontroller uansett tid på døgnet.

De erfarne kontrollørene vet hva de skal se etter og kan håndplukke vogntog der de mener det er sannsynlig å finne alvorlige feil.

Jungeltelegrafen

Dette vil koste penger, det er helt klart, men man trenger ikke å kjøre full bemanning til alle døgnets tider, bare det til enhver tid er et par, tre mann på jobb. Nå vil selvsagt ikke dette sørge for at alle blir kontrollert, men i motsetning til dagens praksis der det i prinsipp annonseres når det er mulighet for kontroll eller ikke, vil dette føre til at oppdagelsesfaren øker. Skal man til Norge og har "svin på skogen" i form av trafikkfarlig kjøretøy, grove brudd på kjøre-og hviletidsbestemmelsene eller annet man kan bli stoppet for, så tenker man seg kanskje om to ganger før man tar sjansen på å kjøre inn over en grense der kontrollvirksomheten foregår døgnet rundt?

Vi vet fra før av at det ikke går mange dagene fra det skjer en innstramming på kontrollene på grensa, til "hele Europa" vet det. Jungeltelegrafen innen transportbransjen er ganske så effektiv.

Så var det dette med kostnader da. En slik økning av kontrollene krever penger. Ja visst, men det skrives ut såpass mange gebyrer i forbindelse med tungbilkontrollene at en del vil bli dekket inn allerede der. I tillegg er det vel snart på tide at man legger inn samfunnskostnadene som følge av stengte veier, ulykker og forsinkelser for så vel person- som godstransporten. Hva kostet det samfunnet at E6 i Nordland var stengt et halvt døgn på grunn av et par østeuropeiske vogntog som sto på tvers av veien?

Økte ressurser til døgnåpen kontrollstasjon på Svinesund vil være en investering for bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet. Dessuten vil det vise de som ikke har sakene på stell at vi tar trafikksikkerheten på alvor i Norge!

Les Frode Telleviks tanker om vinterkaoset HER.

Hvis det ikke utføres kontroller så skiltes trafikken på baksiden av kontrollplassen til Statens vegvesen.
Hvis det ikke utføres kontroller så skiltes trafikken på baksiden av kontrollplassen til Statens vegvesen.