AF skal bygge høydebasseng

AF har i dag signert endelig kontrakt med Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) om å bygge Vettakollen høydebasseng.

Publisert Oppdatert

Kontrakten med Oslo Kommune VAV består av bygging av høydebasseng i fjell for sikring av vannforsyningssikkerheten i deler av Oslo. Arbeidene omfatter tunnel- og rørsystem til høydebassenget, inkludert betong-, elektro- og ventilasjonsarbeider.

Kontrakten har en verdi på MNOK 157 eks mva. Planlagt oppstart er primo juni 2011. Byggetiden vil være ca 2,5 år.

-  Bygging av infrastrukturanlegg innen vann og avløp er et voksende marked hvor AF har lang erfaring og kompetanse. Vi ser frem til å starte opp et krevende prosjekt innenfor et av våre kjerneområder, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.