Afrika - Transportutfordringens kontinent

Det skal ikke stikkes under en stol at innenrikstransport kan være krevende i mange land –ikke minst vårt eget. Det som likevel kjennetegner det afrikanske kontinent framfor noe annet er de til store og til dels kjempemessige utfordringer ved å få varer fram i det hele tatt.

Publisert Oppdatert

I mange land er knapt nok 10 prosent av veinettet asfaltert. I regntiden er mange av disse veiene vanskelig framkommelige selv for en monstertruck uten last. Derfor er det ikke tilfeldig at studier har vist at fraktkostnader internt i Afrika kan utgjøre både tre- og firegangeren av samlet pris for en oversjøfrakt.

Med Sør-Afrika som et av hovedunntakene, er jernbanene i Afrika langt på vei av mer museal enn kommersiell betydning, med visse gruvelinjer som hederlig unntak.