Aksjon mot MAN

Publisert Oppdatert

Statsadsvokatembetet i München gikk sist uke til en aksjon mot MANs hovedkontor i München. Bakgrunnen er mistanke om at det i tiden 2002 - 2005 ble betalt ut rundt 1 million Euro i såkalt "skjult provisjon".

MAN sier at de samarbeider med tyske myndigheter fullt ut, og har også satt i verk undersøkelser for egen regning. Denne utføres av et av Tysklands mest velrennomerte advokatfirmaer.

- Resultaet av denne granskning skal bifoges våre myndigheter fullt ut, sier den tyske lastebilprodusenten.