Aksjonerer mot anbud i kollektiven

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening aksjonerer for å få regjeringa til å si nei til bruk av anbud i kollektivtrafikken og la fylkeskommunene drive all kollektivtrafikk i egen regi. Skriv under på nett, sms eller Facebook, oppfordrer forbundet.

Publisert Oppdatert

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening i Trondheim oppfordrer til å støtte aksjonen ved å signere oppropet. Dette skriver leder Ole Roger Berg:

- LO-kongressen i 2005 vedtok at LO er mot bruk av anbud i kollektivtrafikken.

Erfaringer viser at kvaliteten på tjenestene til befolkningen forringes, arbeidsforholdene blir utrygge og vilkårene for de ansatte blir dårligere. Anbud gir dårligere pensjonsordning og arbeidsplasser og arbeidsmiljø ødelegges. Lokale avtaler utviklet gjennom mange år forsvinner. Anbud gir usikre arbeidsforhold for alle ansatte, fordi det i hvert fylke kun er en offentlig kjøper av tjenestene. Den som taper et anbud i kollektivtrafikken har derfor ingen alternativer. Det er forsøk på å skape et kunstig marked. Et reelt marked forutsetter flere kjøpere og flere tilbydere som konkurrerer mot hverandre.

- Kollektivtrafikk er en viktig del av samfunnets infrastruktur for å dekke befolkningens behov for gode transporttjenester uavhengig av blant annet bosted i landet. En EU-forordning fra 2007 medfører at alle fylker innen 2019 må anbudsutsette busskjøringen. Unntaket er hvis kommunen / fylkeskommunen driver dette selv. Det offentlige må derfor kjøpe tilbake buss-selskapene eller opprette egne selskap for å unngå EUs pålegg.

Les mer på forbundets hjemmesider