Aksjonerer over hele landet

I den senere tid har Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) funnet tonen i en felles front: bekjemping av kabotasje, kriminalitet og sosial dumping i transportbransjen.

- Vi krever at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF (til venstre) og leder i NTF, Roger Hansen.

- Vi krever at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF (til venstre) og leder i NTF, Roger Hansen. Foto: Foto: NLF

Publisert Oppdatert
Når Finland har egne kabotasjeregler, kan vi ha det også. Hvorfor kan man ikke kun ta ett lass innenriks i Norge for å komme i posisjon for å ta et lass ut? Slik var det jo før, undret lastebileier Yngvar Tømmerholt ved et av de lokale NLF-arrangementene med politikerdebatt som har vært den siste tiden.

Når Finland har egne kabotasjeregler, kan vi ha det også. Hvorfor kan man ikke kun ta ett lass innenriks i Norge for å komme i posisjon for å ta et lass ut? Slik var det jo før, undret lastebileier Yngvar Tømmerholt ved et av de lokale NLF-arrangementene med politikerdebatt som har vært den siste tiden.

Dette er kravene:

  • Intensivere kontrollen av kjøre- og hviletidsbestemmelser, arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidstid og yrkestransportlova. Mer organisert samarbeid mellom de fem kontrollinstansene; Statens vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, tollmyndighetene og skattemyndighetene.
  • Utvidede kontroll- og sanksjonsmuligheter for vegvesenet, og så gi vegvesenet og politiet større mulighet for å holde igjen kjøretøy.
  • Økt arbeid mot transportkriminalitet - herunder dieseltyverier - som må behandles som organisert kriminalitet. (Sverige har fått støtte til et EU-prosjekt; «Prevention of and fight against Cargo Crime".)
  • Strengere regler for kabotasje ved å innføre tilsvarende praktisering som Finland.
  • Økte krav til utstyr og kompetanse vedrørende tunge kjøretøy på vinterføre, samt økt vinterberedskap.

Dette skjer lørdag

Hedmark og Oppland:

NLF profilerer seg i forbindelse med valgkamptilstelninger i tidsrommet 11.00-13.00 på følgende plasser: Fagernes, Gjøvik, Gran, Hamar, Kongsvinger, Flisa, Elverum og Tynset.

Rogaland:

Aksjon mot ulovlig kabotasje og sosial dumping, i samarbeid med NTF i Haugesund. Kortesje fra tre hold gjennom Haugesund til Raglamyr, der det blir appeller og debatt med sentrale politikere klokken 11.00. Les mer på NLF Agderfylkene/Rogalands nettsider.

Telemark:

Infostand i Porsgrunn sentrum fra klokken 11.00.

Buskerud:

Infostand og deltakelse i valgdebatt klokken 12.00, på Vestfossenmarken.

Vestfold:

Lastebilkonvoier fra Sande og Larvik gjennom flere byer og tettsteder. Buss videre til Tønsberg sentrum, der det er informasjonsstand og felles opplegg klokken 12.00-14.00, med fokus på kabotasje og sosial dumping, i samarbeid med NTF.

Vest-Agder:

Stand fra klokken 10.00 og politisk diskusjon klokken 12.30, på Giert Karis plass i Mandal sentrum. Les mer på NLF Agderfylkene/Rogalands nettsider.

Trøndelag:

To lastebilkonvoier kjører fra henholdsvis Sør- og Nord-Trøndelag og møtes på Leangen travbane klokken 12.00, der det blir øvelseskjøring og paneldebatt med stortingskandidater fra fylkene.

Finnmark:

Valgkampdebatt klokken 12.00 på skiferscenen i Alta, i samarbeid med Altaposten. Les mer på NLF Nordland/Troms/Finnmarks nettside.

Troms:

Valgkampdebatt klokken 13.00 på torget i Tromsø, i samarbeid med avisa Nordlys. Les mer på NLF Nordland/Troms/Finnmarks nettside.

Nordland:

Konvoikjøring med lastebiler og buss i samarbeid med NTF. Turen går fra Fauske klokken 11.00. og ender opp i Bodø. Klokken 13.00 blir det appeller og debatt om kabotasje og sosial dumping med lokale politikere. Last ned fullstendig program på NLF Nordland/Troms/Finnmarks nettside.

De siste ukene har det vært en rekke innslag over hele landet der i hovedsak NLF har bedt politikere med på lastebiltur for deretter stille i debatt om veier, bompenger, kabotasje og alt som bransjen sliter med. Det hele er naturligvis et ledd for å få oppmerksomhet i forkant av valget. Det er gjerne akkurat da de ulike partiene er mest lydhøre, så tidspunktet er godt valgt.

Les også: Politikere på transport-kurs

Fredag sendte organisasjonene ut en pressemelding der det fremgår at de skal ha flere lokale markeringer sammen for å synliggjøre fem tydelige krav til politikerne. (Se rammesak til høyre)

Aksjoner over hele landet på lørdag

Det store støtet settes inn lørdag 31. august. På 17 forskjellige plasser skal NLF, alene eller med NTF eller andre aktører - ha forskjellige arrangementer, debatter, stands og liknende. Det er også planlagt flere lastebilkonvoier.

Du finner forøvrig programmet om hva som skjer fra nord til sør på NLFs sine nettsider her.

- Ulovlig kabotasjekjøring produserer sosial dumping og økonomisk kriminalitet satt i system. Det kan ikke Norge akseptere. Vi krever derfor at myndighetene intensiverer kontrollene og at kjøper av transporttjenester blir økonomisk ansvarlig for lovbrudd, sier adm. direktør Geir A. Mo i NLF og leder i NTF, Roger Hansen.

Les også: Ikke lenger tillatt med symbolsk last

De poengterer at sosial dumping ødelegger grunnlaget for norsk godstransport på vei og at næringen kan bli utradert i løpet av få år dersom politikerne ikke straks setter i gang tiltak.

Umulig å konkurrere mot

Omfanget av utenlandske transportører som utfører ulovlige oppdrag i Norge er sterkt økende. Konkurransen skal være på like vilkår. Useriøse utenlandske transportører dumper prisene, og norske transportører taper konkurransen om oppdrag i Norge. Det er umulig for et norsk transportselskap å konkurrere mot selskaper som betaler de ansatte luselønn og ikke betaler skatt, moms, avgifter eller bompenger i Norge.

TransportMagasinet er kjent med selskaper som betaler sine sjåfører ned mot 20 kroner timen.

Les også: Fillipinske sjåfører på slavelønn i Norge

Uegnede kjøretøyer

- Trafikksikkerheten på norske veier er i tillegg et stort problem vedrørende økt trafikk med utenlandske kjøretøy i Norge. Disse føres ofte av sjåfører som ikke har erfaring med norske smale veier, og lastebilene er ofte ikke egnet på glatte vinterveier.

Det har vært flere stygge ulykker den siste tiden hvor utenlandske kjøretøy har vært involvert. Våre felles krav bør derfor sees på som en håndsrekning til politikere. Våre krav bør bli norsk politikk, avslutter de to.

Det er ikke vanskelig å være uenig i dette.

Les også: Ny kabotasjesak i vest

Les også: Finland blir kabotasje-reglenes konge

Les også: NHO og kabotasje

Les også: Ikke fri kabotasje fra 2014

Forrige helg samlet NLF avdeling Østfold en rekke politikere og sendte dem ut på landeveien for med selvsyn oppleve hverdagen og få mer forståelse for bransjen. Her har hver politiker fått sin sjåfør for dagen. Liknende arrangementer har vært over hele landet. I Trondheim tok Roar Melum med Frps Siv Jensen på tur.

Forrige helg samlet NLF avdeling Østfold en rekke politikere og sendte dem ut på landeveien for med selvsyn oppleve hverdagen og få mer forståelse for bransjen. Her har hver politiker fått sin sjåfør for dagen. Liknende arrangementer har vært over hele landet. I Trondheim tok Roar Melum med Frps Siv Jensen på tur.