Alkolås i 134 nye skolebusser i Østfold

Fra 1. juli 2013 vil barn i Østfold-kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Råde, Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad bli kjørt til og fra skolen i busser med alkolås.

Publisert Oppdatert

Dette fremgår av en nyhetsmelding fra Østfold Kollektivtrafikk. Innstillingen innebærer at Nettbuss skal bruke til sammen 134 nye busser med alkolås i henhold til den nye EU/EØS-standarden for alkolås. Denne standarden omfatter også Norge.

Markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold Kollektivtrafikk sier i en kommentar at de er meget positive til bruk av alkolås. De nye avtalene innebærer en kvalitetshevning av busstilbudet med økte sikkerhetskrav i form av tre-punkts sikkerhetsbelter, alkolås og ryggekamera.

Østfold Fylkeskommune ønsker å etablere et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping, og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold.

«Alkolås er et viktig trafikksikkerhetsvirkemiddel for å sikre trygg transport av skolebarn og andre» sier Kjetil Gaulen.

Gjennombrudd for alkolås i skolebusser.

Leder i «Frihet Fra Trafikkrus», og leder av den norske fagkomiteen for alkolås, Bjarne Eikefjord, gratulerer Østfold Kollektivtrafikk med innføringen av alkolås i skolebusser:

«Med denne beslutningen viser Østfold Kollektivtrafikk at de ligger i fremste rekke i Norge med å ta i bruk alkolåsteknologi basert på internasjonale standardkrav som CENELEC i EU har arbeidet med i mange år».

Alkolås gir økt sikkerhet både for sjåfører, passasjerer og medtrafikanter, sier Eikefjord, som håper at flere fylkeskommuner følger Østfolds eksempel og innfører alkolåskrav for skolebussruter.