Alkolås i buss og taxi?

Flertallet i Stortinget mener regjeringen bør vurdere muligheten for å innføre påbud med alkolås i private og offentlige transportmidler.

drink drive fyllekjøring promille drikke alkohol

drink drive fyllekjøring promille drikke alkohol

Publisert Oppdatert

Høyre, KrF og Venstre ber Regjeringen legge fram en egen sak om tiltak for økt bruk av alkolås.

Det kan snart bli påbud om alkolås i busser og drosjer i Norge. Det er Britt Tønne Haugan (KrF) glad for. Hun har tidligere fremmet saken i fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Flertallet i Stortinget mener regjeringen bør vurdere muligheten for å innføre påbud med alkolås i private og offentlige transportmidler.

Saken var til behandling i Stortinget i forrige uke, og med unntak av Fremskrittspartiet, mener flertallet at kollektivselskapene selv kan installere alkolås, og bruke dette i konkurransen med andre selskaper.

Erfaringene fra Sverige, der det pågår et storforsøk med alkolås i busser, og USA viser at bruk av alkolås har ført til mindre promillekjøring og færre trafikkulykker.

Behov for flere virkemidler

Flertallet mener derfor at det er grunn til å se på muligheten for påbud, men vil ha det utredet nærmere. Tradisjonell promille- og politikontroll viser seg ikke å være nok. Omtrent en tredjedel av drepte bilførere har promille i blodet.

Flertallet i Stortinget mener derfor det er behov for flere virkemidler for å forhindre ulykker forårsaket av promille, men ber regjeringen samtidig om å komme med ytterligere kunnskap og avgrensninger før eventuell påbud vedtas.

87 av 90

MA Stjørdal og Innherred gjennomførte sist lørdag en spørreundersøkelse av 90 trafikanter i Verdal og Stjørdal. Hele 87 av de spurte er for at det skal kreves alkolås i skolebussene i Nord-Trøndelag.

I Sverige har det blitt gjennomført forsøk med alkolås i bussene, og det har resultert i færre trafikkulykker. I Sverige er det også gjort forsøk med at promilledømte etter soning. For å få beholde førerkortet må den promilledømte installere alkolås i bilen de bruker. Ordningen er innført i flere stater i USA.

Av de 90 som ble spurt i Stjørdal og Verdal om påbud av alkolås for promilledømte, svarte to av tre at de ville stille seg positivt til en prøveordning også her til lands.

- Svært fornøyd

Gruppeleder i KrF, Britt Tønne Haugan (bildet) har tatt opp saken i fylkestinget tidligere.

- Jeg er svært fornøyd med at Stortinget også har grepet fatt i saken, og at det synes å gå i retning av at KrF syn vinner fram. Jeg mener alkolås i skolebusser og drosjer vil skape større trygghet, og være med å redusere faren for ulykker, sier hun.

Fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen (H) synes Stortingets vurderinger er interessant. Fylkestinget har tidligere behandlet spørsmålet om alkohollås og Jensen har vært i samtale med busselskapene.

- Busselskapene var i utgangspunktet skeptisk til å knytte alkohollås til en yrkesgruppe, men når Stortinget kommer med disse signalene, er det grunn til å se på saken på nytt. Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg følger også alkolåsforsøket på busser i Lillehammer, sier Jensen.