Alle vil bruke mer på samferdsel

Løftene satt løst da stortingsrepresentantene skulle debattere Nasjonal transportplan torsdag. Mange av representantene ville ”sende en hilsen hjem” i et valgår.

Navarsete

Navarsete

Publisert Oppdatert

Regjeringen: 321,9 milliarder

Venstre: + 12,5 milliarder

KrF: + 15 milliarder

Høyre: + 31 milliarder kroner

Fremskrittspartiet: + 580 milliarder kroner

Løftene satt løst da stortingsrepresentantene skulle debattere Nasjonal transportplan torsdag. Mange av representantene ville "sende en hilsen hjem" i et valgår.

Debatten kom i gang litt over klokka 10 og var ikke avsluttet da Stortinget tok middagspause klokka 16. Dermed måtte man også ta deler av kvelden i bruk for å komme i mål, melder NTBs utsendte.

Regjeringens forslag til bevilgninger på 321,9 milliarder kroner i perioden 2010-2019 ble vedtatt. Dette er 100 milliarder kroner mer enn i den forrige transportplanen.

Opposisjonen bød over, Høyre 31 milliarder, KrF 15 milliarder og Venstre 12,5 milliarder kroner. Men ingen tar så hardt i som Fremskrittspartiet, som vil bruke 580 milliarder kroner mer enn regjeringen. Frp vil også at all veiutbygging skal gå over statsbudsjettet uten bompengefinansiering.

- Stort løft

De rødgrønne partiene understreket i debatten at transportplanen betyr et stor løft for både vei og bane. Politikken går ut på å satse på jernbanen i det såkalte intercitytrianglet på Østlandet. Det nye dobbeltsporet Oslo-Ski er det klart største enkeltprosjektet i planen.

35 av veiprosjektene i planen kommer på E 6 fra Svinesund til Kirkenes. Regjeringspartiene er særlig fornøyd med at trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveier og miljø- og kollektivtiltak får en vekst som er større enn andre formål innen veisektoren.

Motorveipartiet

Ryggraden i Fresmkrittspartiets satsing på infrastruktur er bygging av et stamnett av motorveier mellom de største byene med tilknytning til det svenske stamveinettet. Dette motorveinettet vil bli på om lag 250 mil. Av dette står bare 24 mil ferdig i dag.

Frp fnyser av utredninger om lyntog. Jernbanesatsingen går ut på persontransport i befolkningsrike områder og godstransport over lange avstander.

Vil ha med private

Ideologiske forskjeller gjør seg gjeldende også i samferdselspolitikken. Opposisjonspartiene ønsker større private innslag både i veiutbygging og jernbanedrift enn det regjeringspartiene vil være med på.

Høyre mener at noen av de største utfordringene er å ta igjen etterslepet både innenfor investeringer og vedlikehold. For å få dette til, foreslår partiet løsninger der private og det offentlige samarbeider (OPS). Partiet foreslo også et vedlikeholdsfond på 50 milliarder kroner til vei og jernbane.