Alnabru TAPA-sertifisert

TAPA (Transported Asset Protection Association) er en internasjonal sikkerhetsstandard. TAPA er et konsernkrav i DB Schenker. Alle land i Europa skal ha minst en terminal sertifisert etter TAPA.

Publisert Oppdatert

Revisjon er gjennomført av Berau Veritas etter sikkerhetsstandarden TAPA på Alnabru. Sertifiseringen er videreføring av sertifikatet som var på gamle utlandsterminalen. Sertifikatet omfatter nå innland, import og distribusjon, samt kontorer og uteområdet.

Standarden beskriver krav til fysiske sikkerhetstiltak som alarm, gjerde, videoovervåking og elektronisk adgangskontroll, samt fysisk sikring av dører, vinduer, porter osv. Ikke minst stiller også standarden prosessuelle krav, hvordan jobben skal gjøres. Dette har medført nye rutiner for produksjon og kontroll. Totalt består standarden av 77 punkter, der man blir bedømt i forhold til valg av løsning og tiltak.

Mer informasjon om standarden finnes på www.tapaemea.com.