Alnabru-terminalområde

En modernisering av Norges nasjonale godstransportsystem er en tverrpolitisk ambisjon. I Nasjonal transportplan 2010-2019 – NTP 3, foreslår regjeringen å avsette en milliard kroner til opprustning av jernbaneterminalen på Alnabru og fem milliarder til krysningsspor.

Publisert Oppdatert

- Samlasternes oppgave nå er å ruste opp for å kunne forsyne jernbanetransportøren med tiltrekkelige mengder gods, mener bystyregruppene til Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. De tre partiene signaliserer nå at de kommer til å støtte et reguleringsplanforslag som tillater bygging av terminal på Nettlast-tomten og NRF-tomten i henhold til de behov som Posten Norge har beskrevet.