Anbud for busstrafikk i Buskerud

Buskerud må gradvis innføre anbud i drift av bussruter når nye bestemmelser trer i kraft fra 3. desember 2009. Det går fram av et saksframlegg til hovedutvalget for samferdsel.

Publisert Oppdatert

Samferdselsdepartementet har bedt om uttalelse til endringer i yrkestransportloven og jernbaneloven. Det foreslås å innlemme EU-forordning nr 1370/2007 om anbud i kollektivtrafikken i norsk samferdselslovgivning.

Fylkeskommunene har valgt forskjellige løsninger for innkjøp av kollektivtransport og skoleskyss. Mange har innført anbud, men fortsatt dominerer løsninger med tilskudd etter forhandlinger. Buskerud fylkeskommune er det eneste fylket i landet som har organisert innkjøpet i administrasjonsselskap (Vestviken Kollektivtrafikk) uten å gå over til anbud.