Tapte i retten:

Andreassons Åkeri ble dømt

Det svenske Transportarbetareförbundet har kranglet med Andreassons Åkeri i Sverige hvorvidt en polsk sjåfør var ansatt eller selvstendig næringsdrivende. Nå har Andreassons tapt i Arbetsdomstolen. Domstolen gir fagforeningen rett og har dømt transportbedriften til å betale 100.000 svenske kroner for brudd på kollektivavtalen.

Andreassons Åkeri har benyttet sjåfører de har skaffet via sitt eget bemanningsselskap Zimit Transportförmedling. I et forlik med fagforeningen Transport skal Andreassons betale 175.000 kroner . Dermed blir det ingen ny rettsak mellom "facket" og Andreassons Åkeri.
Andreassons Åkeri har benyttet sjåfører de har skaffet via sitt eget bemanningsselskap Zimit Transportförmedling. I et forlik med fagforeningen Transport skal Andreassons betale 175.000 kroner . Dermed blir det ingen ny rettsak mellom "facket" og Andreassons Åkeri. Foto: Foto: Tommy Holl
Publisert Oppdatert
Karl-Erik Andreasson startet bedriften i 1980. I dag er det et familieforetak der også Yvonne Andreasson er involvert. Med utgangspunkt i terminalene i Gøteborg og Jönköping transporteres stykkgods over hele Europa.
Karl-Erik Andreasson startet bedriften i 1980. I dag er det et familieforetak der også Yvonne Andreasson er involvert. Med utgangspunkt i terminalene i Gøteborg og Jönköping transporteres stykkgods over hele Europa.

Tvisten gjaldt det arbeid den polske sjåføren Radoslaw Rostkowski utførte for Andreassons Åkeri i løpet av drøye tre måneder i 2011, og om transportbedriften har brutt mot transportavtalen gjennom å ikke bruke avtalen på det arbeid som Rostkowski har utført.

I følge Transport hadde sjåføren utført arbeid utelukkende for Andreassons, han utførte ingen andre oppdrag i selskapets lastebiler og tok bare instrukser fra selskapets ledelse.

Transport anser at Andreassons selskapsoppbygging med bemanningsselskapet Zimit og de såkalte oppdragstakerne bare har hatt som formål å unngå gjeldende tariffavtaler mellom forbundet og transportselskapet. Sjåføren var derimot å anse som ansatt hos Andreassons, hevdet fagforeningen og forlangte at selskapet skulle betale en erstatning på 400.000 svenske kroner for brudd på avtalen.

Andreassons avviste Transports påstand og pengekravet.

Enstemmig

Arbetsdomstolen i Sverige har nå enstemmig kommet fram til at sjåføren må anses å ha vært ansatt hos transportselskapet. Ifølge Arbetsdomstolen har selskapet ikke kunnet unnkomme det tvungne arbeidstagerbegrepet, ved at man har gått via bemanningsselskapet Zimit for å inngå en avtale om tjenester med sjåføren. Og at man har latt dette selskapet stå for betalingen for de utførte oppdragene.

Andreassons ble dømt til å betale 100.000 svenske kroner for brudd på kollektivavtalen. Dessuten må de betale saksomkostningene til Transport, nærmere 380.000 svenske kroner.

Transport har også stevnet Andreassons for brudd på kollektivavtalen i en annen, nærmest identisk sak. Den stevningen gjelder transportselskapets samtlige sjåfører, og fagforeningens krav er her på 20 millioner svenske kroner!

Den første dommen vil neppe få noen avgjørende betydning for utgangen av denne saken. Arbetsdomstolen sier nemlig at man av den første "utredningen ikke kan konkludere med at andre sjåfører som har kjørt for selskapet er selvstendige eller ei. En slik bedømming må gjøres i hvert enkelt tilfelle".

Uansett har Andreassons Åkeri, som kjører mye i Norge, fått et skudd for baugen. Vi tror at dommen vil føre til at den svenske fagforeningen vil få blod på tann. Trolig er ikke siste ord sagt i denne saken.

Andreassons Åkeri fra Sverige trekker mye for Kuehne + Nagel, og er et vanlig syn i Norge. Nå er selskapet dømt i retten i Sverige. Her et bilde fra da de ble tatt for ulovlig kabotasje i Norge.
Andreassons Åkeri fra Sverige trekker mye for Kuehne + Nagel, og er et vanlig syn i Norge. Nå er selskapet dømt i retten i Sverige. Her et bilde fra da de ble tatt for ulovlig kabotasje i Norge. Foto: Vidar Herre, avisa Hordaland