- Anneberg Transport fremstår som en seriøs aktør

I fem år har 15 mann kjørt gass for Yara Praxair. Nå er det slutt og Anneberg Transport har overtatt kjøringen. De erfarne sjåførene fikk tilbud om å fortsette, men måtte gå så langt ned i lønn at de valgte å gå. Vi har spurt Yara om bakgrunnen for det hele.

Yaras fabrikk i Porsgrunn, der mye av gasstransportene går ut fra.

Yaras fabrikk i Porsgrunn, der mye av gasstransportene går ut fra.

Publisert Oppdatert

Dette er Yara Praxair

Yara Praxair AS er et norsk selskap, 100% eid av Yara Praxair Holding AS.

Yara Praxair Holding AS er et samarbeidsselskap mellom det globale kjemiselskapet Yara International ASA og Praxair Inc., som er et av verdens ledende industrigass selskaper. Samarbeidsselskapet eies 66% av Praxair Inc., og 34 % av Yara International ASA.

Virksomheten har ca. 190 ansatte i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Stavanger, Trondheim og Rjukan.

Yara International ASA var tidligere en del av Norsk Hydro. De er Verdens største leverandør av mineralgjødsel, og har over 7300 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. Største eier i Yara International ASA er den norske stat med 36,2% av aksjene.

Kilde: Yara og Wikipedia

-Hvor mange transportører innhentet dere pris fra?

-Det ble utarbeidet en forespørsel som ble sendt ut til fem transportører, deriblant Tipp Transport. TT avsto fra å levere tilbud i denne konkurransen, selv etter gjentatte oppfordringer fra vår side, svarer Arne Bakken, Scandinavian Bulk Logistics Manager i Yara Praxair AS.

-Hvorfor falt valget på Anneberg Transport?

-Basert på innkomne tilbud ble Anneberg Transport AS valgt som ny transportør på vår CO2-kjøring i Norge. Hovedutvalgskriterier var totaløkonomi, kvalitetssystem, sikkerhet, miljø og transportløsning. I tillegg har vi eksisterende transportavtaler med Anneberg Transport i flere land, og har god erfaring med Anneberg fra disse engasjementene.

-Var Annebergs tilbud vesentlig rimeligere enn det dere har betalt for denne transporten så langt?

-Når det gjelder prisene på transporttjenestene, så er ikke dette noe vi ønsker å gå ut med offentlig, men viser til at totaløkonomi var et av flere utvalgskriterier.

-Hvilke krav stiller dere til sjåførenes språkkunnskaper etc.?

-Når det gjelder språk er minimumskravet til sjåførene at de behersker ett skandinavisk språk flytende muntlig/skriftlig. Videre kreves det min. tre års erfaring med tilsvarende kjøretøy som brukes i vår virksomhet, samt nødvendige sertifikat/godkjennelser for denne type transport.

-På et møte med sjåførene skal Harry Petter Johansen fra Yara Praxair ha uttalt at det var svært viktig for Yara Praxair å ha sjåførene med videre. Hva er deres kommentar til at Anneberg tydeligvis måtte få sjåførlønningene ned med 15 - 20% på denne kjøringa?

-Anneberg Transport fremstår som en seriøs aktør i transportbransjen og Yara Praxair har ingen indikasjoner på at det foreligger kritikkverdige forhold med hensyn til personal- og lønnspolitikk i selskapet. Vi har ikke detaljkunnskap om transportørenes kostnadsstruktur, men forventer at alle samarbeidspartnere organiserer sin virksomhet på en forretningsmessig rasjonell og effektiv måte uten å kompromisse på HMS-aspektet.

Yara Praxair og Anneberg har i denne prosessen vært enige om at det kan være ønskelig med en overgang av enkelte sjåfører fra Tipp Transport til ny kontrakt. Dette for å sikre kontinuitet og videreføring av kompetanse. Til nå har en av TT sine sjåfører takket ja til dette tilbudet.

Alternativet til overgang av sjåfører med erfaring fra nåværende avtaleperiode er opplæring av nye sjåfører. Anneberg har et tilfredsstillende opplegg for sjåføropplæring i samarbeid med Yara Praxair, og sjåførene blir endelig godkjente av oss før de skal utføre konkrete oppdrag, avslutter Arne Bakken i Yara Praxair AS.

Les også: Dumpet lønna med 15 prosent!

Les også: -Jeg reagerer med undring