Anneberg Transport svarer

I fem år har 15 mann kjørt gass for Yara Praxair. Fra nyttår er det slutt, da tar nemlig Anneberg Transport over. De ønsket å ha med seg de erfarne tankbilsjåførene videre, men da måtte de gå kraftig ned i lønn. Samtlige takket nei! Vi har snakket med Anneberg og lar de komme til orde med sin historie rundt det hele.

Anneberg Transport har allerede kommet i gang med noe av kjøringa for Yara Praxair.

Anneberg Transport har allerede kommet i gang med noe av kjøringa for Yara Praxair.

Publisert Oppdatert
Jan Pedersen i Anneberg Transport AS reagerer med undring på spørsmålene.

Jan Pedersen i Anneberg Transport AS reagerer med undring på spørsmålene.

-Det springende punktet for å få sjåførene til Tipp Transport med over til Anneberg har tydeligvis vært lønn. I følge sjåførene skal du ha kalt deres norske lønn for en superlønn, og at det ikke var aktuelt å betale så mye. Til oss sier sjåførene at de måtte gå ned mellom 15 og 20% i forhold til den lønna de har i Tipp Transport. Stemmer dette?

- Vi ønsket med vårt møte å presentere selskapet overfor de sjåfører som måtte ønske å delta. Det var snakk om et rent informasjonsmøte hvor sjåførene kunne treffe oss. Vi ga uttrykk for at det lønnsnivå som enkelte av sjåførene opplyste at de hadde var høyere enn det vi kunne tilby. Sjåførene valgte å forlate møtet før lønn- og arbeidsbetingelser ble diskutert nærmere, sier Jan Pederesen, administrerende direktør i Anneberg Transport AS.

-Hva er etter din/Annebergs mening riktig avlønning for en ADR-sjåfør i Norge?

-Jeg mener ikke det er en seriøs og naturlig dialog å føre en dialog omkring lønnsforhold med ansatte gjennom et transportmagasin og jeg kan ikke forestille mig at TransportMagasinet har prøvet dette overfor andre norske transportselskap. Ut over dette ønsker vi ikke å offentliggjøre Anneberg Transport Norge AS sin lønnspolitikk. Det tror jeg heller ingen andre transportbedrifter ønsker å gjøre.

-Ut fra intervjuer vi har gjort så ønsket dere ikke å forhandle lønn med sjåførene samlet. Hver og en ble bedt om å ringe til Danmark å forhandle sin egen lønn. Er dette vanlig praksis i deres selskap?

-Det er helt vanlig både i Norge og Danmark at lønnen forhandles individuelt, og ikke i et felles møte. Det vil ofte være individuelle forskjeller og kvalifikasjoner blant ansatte. Diskusjoner rundt dette, hører ikke hjemme i et felles møte og slet ikke i pressen.

-Er kontrakten med Yara Praxair mellom Annebergs norske selskap, eller det danske selskapet?

-Det er Anneberg Transport Norge AS som har inngått avtalen.

-Etter hva vi har forstått så trengs det omkring 15 sjåfører for å klare å utføre gasstransporten for Yara Praxair i Norge lovlig. Informasjon vi har fått tyder på at dere ennå ikke har søkt etter sjåfører til denne kjøringa. Stemmer dette, og i så fall hvordan løser dere dette da?

-Her har Transportmagasinet fått feil opplysninger. Anneberg Transport Norge AS har annonsert etter sjåfører hos NAV og fått flere henvendelser og ansatt noen av disse sjåførene. Anneberg Transport Norge AS har høy kompetanse innen gasstransport, og Anneberg utfører dette for Yara Praxair i Sverige og Danmark. Vår gasstransport er basert på at norske og internasjonale lover og regler følges, noe våre kunder legger avgjørende vekt på.

-Var dere vesentlig billigere enn de andre konkurrentene som la inn pris på denne kjøringa?

-Anneberg Transport Norge AS hadde det mest fordelaktige tilbudet, der vårt kvalitetssystem, transportløsning HMS og totaløkonomi, sammen med gode erfaringer fra vårt kundeforhold i andre land trolig var avgjørende. En seriøs transportkjøper som Yara Praxair fokuserer ikke utelukkende på pris.

Ellers reagerer jeg med undring på spørsmålene, og kan vanskelig se ut i fra spørsmålene, at denne saken kan ha allmenn interesse, med mindre hensikten er å ramme Anneberg Transport Norge AS, eller Yara Praxair, avslutter Jan Pedersen i Anneberg Transport AS.

Les også: Dumpet lønna med 15 prosent!

Les også: - Anneberg Transport fremstår som en seriøs aktør