Antallet trafikkofre synker

Antallet trafikkdrepte har falt fra 2007 til 2008 i hele den industrialiserte verden - med ganske få unntak. Det viser en ny rapport fra International Transport Forum, som er OECD's transportorganisasjon.

Publisert Oppdatert

Oversikten er gjort opp hvert land for seg, og det er en meget stor spredning. Land som Spania, Irland, Sverige, Island og Slovenia har redusert antallet trafikkdrepte med mere enn 10 prosent på bare et år, mens andre land har mindre reduksjoner.

Danmark hører til denne gruppe med en reduksjon på 3,4 prosent eller 14 drepte færre enn i 2007. Norge og Israel har opplevd stigninger i antallet trafikdrepte.

Nedgangen fortsetter i 2009

Tallene fra OECD tyder på at nedgangen fortsetter. Når 1. kvartal 2008 sammenlignes med 1. kvartal 2009 kommer Danmark godt ut med en reduksjon i antallet trafikkdrepte på 25 prosent. Sverige, Irland, Israel og Polen har hatt reduksjoner på mer enn 20 prosent, viser foreløpige tall.

Tallene er beheftet med stor usikkerhet på grunn av mange lokale svingninger, som kommer fra sesongsvingninger, spesielle omstendigheter og ren statistisk usikkerhet. Israel viste f.eks. markant vekst i antallet trafikdrepte fra 2007 til 2008, men de seneste tall viser en markant redukson. Normalt regner man kun tendenser over flere år som troverdige.

Finanskrisen

OECD regner med at statistikken blir mer pålitelig etter hvert, og er klar til å trekke konklusjonen: Forklaringen er finanskrisen, som både medfører mindre transport og får trafikkanter til å tenke seg om, før de trår hardt på gassen. Samtidig arbeider alle lands regjeringer mer eller mindre målrettet med å redusere antallet trafikkoffre.

-Nesten alle industriland har opplevd et dramatisk fall i antallet trafikdrepte. Den økonomiske krisen er hovedårsaken. Især den siste del av året ble det kjørt mindre bil. Det sier Veronique de la Feypell, projektleder hos OECD i Paris, til Jyllands-Posten.

- Men krisen kan ikke forklare alt. Den høye oljeprisen over store deler av Europa sist sommer fikk dessuten mange til å sette farten ned for å spare drivstoff. Og: hvis farten senkes 10 prosent., vil antallet trafikdrepte falle med opp til 40 prosent. Samtidig er det overalt en stigende bevissthet omkring trafikksikkerhet, sier hun.

Trafikkforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet peker også på finanskrisen som hovedårsak:

-Verken veitekniske endringer, sikrere biler eller en bedre utdannelse av trafikantene kan gi så stor nedgang. Den økonomiske krisen betyr kanskje at hele vår tilgang til verden blir litt mer forsiktig, sier han til Jyllandsposten.