Åpen dag E6 Labbdalen-Skaberud

Statens vegvesen og Skanska Norge AS holder "Åpen dag" en gang i måneden i tiden hvor E6 mellom Labbdalen og Skaberud bygges ut til en firefelts veg med midtdeler. Arrangementet holdes på anleggsriggen ved Tangen vegkryss i E6 første tirsdag i hver måned fra klokken 16 til 19.

Publisert Oppdatert

På oppdrag fra Statens vegvesen, startet Skanska Norge AS i november 2009 å utvide E6 på den to kilometer lange strekningen fra Labbdalen til Skaberud til en firefelts veg med midtdeler. Utvidelsen innebærer også bygging av nytt kryss og bru over E6.

Åpen dag

Første tirsdag i hver måned holder Statens vegvesen og Skanska Norge AS "Åpen dag" på anleggsriggen ved Tangen vegkryss i E6. På "Åpen dag" vil representanter fra Statens vegvesen og Skanska Norge AS være til stede for å svare på dine spørsmål knyttet til utvidelsen av E6.