Åpent for tunge kjøretøy gjennom Oslofjordtunnelen

Mandag 27. februar kl. 07.00 åpnet Oslofjordtunnelen for tunge kjøretøy, med unntak av kjøretøy som er lengre enn 12 meter, og transport av farlig gods.

Disse skiltene ser du ikke igjen. Nå åpnes tunnelen for alle.

Disse skiltene ser du ikke igjen. Nå åpnes tunnelen for alle.

Publisert Oppdatert
Dette er den nye skiltingen som møter bilister i nærheten av Oslofjordtunnelen fra i dag.

Dette er den nye skiltingen som møter bilister i nærheten av Oslofjordtunnelen fra i dag.

Natt til mandag 27. februar ble de satt opp - de nye forbudsskiltene opp ved inn- og utkjøring til Oslofjordtunnelen. Samtidig skal 22 opplysningstavler settes opp på tilstøtende veger i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Vestfold.

Dermed er det fra i dag klart for åpning av tunnelen - etter lang tids venting og måneder med press fra næringslivet og organisasjonene.

Les også: Åpner for tunge kjøretøy i Oslofjordtunnelen

- Vi har vurdert risikoen og sett at det er forsvarlig å endre skiltingen slik at en del tunge kjøretøy med relativt lav risiko lovlig kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen. Vi håper endringen vil redusere ulempene for lastebilnæringen og næringslivet, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Avgjørelsen er tatt i samarbeid med brannvesenet.

Samtidig rettes en advarende pekefinger; dersom det nye forbudet ikke blir respektert, vil dagens skilting med forbud for alle kjøretøy over 7,5 tonn igjen gjelde.

Hyppigere kontroller

Politiet og Statens vegvesen vil i tiden etter at ny skilting er på plass intensivere kontrollaktiviteten for å sikre at skiltingen følges.

- Vi oppfordrer de tungbilsjåførene, som fra 27. februar har lov til å kjøre i Oslofjordtunnelen igjen, om å holde lav hastighet og god avstand til andre kjøretøy, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Les også: Oslofjordtunnelen må åpnes for single lastebiler

Les også: Foreslår to løp i Oslofjordtunnelen

Les også: Oslofjordtunnelen åpnes ikke for tunge kjøretøy i år

Les også: Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøy