Åpner for ny avgift

Statens vegvesen har lagt grunnlaget for at det kan innføres lavutslippssoner i blant annet Oslo, Bergen og Trondheim.

trafikk vei

trafikk vei Foto: PER H. FORSBERG

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har lagt grunnlaget for at det kan innføres lavutslippssoner i blant annet Oslo, Bergen og Trondheim etter en høringsrunde til 100 instanser. Men det er opp til kommunene sjøl å beslutte om man ønsker å innføre ordningen.

Sterk økning

Konseptet går ut på at kommuner med større byområder kan innføre en ny miljøavgift for dieseldrevne biler over 3,5 tonn. Oslo, Bergen og Trondheim har alle hatt en sterk økning i lokal forurensning av nitrogendioksid fra bileksos de siste årene.

Målinger viser at forurensningen ligger godt over grenseverdiene, 20 prosent i Oslo og Bergen, samt 50 prosent i Trondheim. Det gir et nivå som er i strid med lovverket og internasjonale forpliktelser, går det fram av et brev som Statens vegvesen nå har sendt Samferdselsdepartementet.

48-5

Målet med lavutslippssonene er å få en raskere utskiftning av bilparken. Dersom de nye sonene blir innført fra sommeren 2010, vil trolig forurensningsnivået i Oslo og Bergen komme under grenseverdiene for nitrogendioksid før 2013, mens Trondheim vil kunne oppnå samme nivå før 2015.

Samtlige fylkeskommuner og kommuner som har svart på høringsrunden er positive til innføring av lavutslippssoner. Fem av 53 som har svart går imot innføring av avgifter.