Åpner for tunge kjøretøy i Oslofjordtunnelen

Statens vegvesen åpner for at tunge kjøretøy igjen kan kjøre i Oslofjordtunnelen, med unntak av kjøretøy som er lengre enn 12 meter, samt transport av farlig gods.

Over og ut for denne skiltingen. Endelig er tunnelen åpnet - iallefall for single biler.

Over og ut for denne skiltingen. Endelig er tunnelen åpnet - iallefall for single biler.

Publisert Oppdatert
NLF krever at tunnelen straks åpnes for tunge kjøretøy uten tilhenger, tordnet forbundsleder Per Madsen da det ble forespeilet en ytterligere forsinkelse for kort tid tilbake. - Vi kan ikke lengre godta at Statens vegvesen nekter å ta hensyn til en hel nærings rammevilkår, hevdet han.

NLF krever at tunnelen straks åpnes for tunge kjøretøy uten tilhenger, tordnet forbundsleder Per Madsen da det ble forespeilet en ytterligere forsinkelse for kort tid tilbake. - Vi kan ikke lengre godta at Statens vegvesen nekter å ta hensyn til en hel nærings rammevilkår, hevdet han.

Endringene gjelder fra ny skilting er på plass, trolig i månedsskiftet februar/mars.

- For oss er sikkerheten til trafikanten viktigst. Vi har vurdert risikoen og sett at det er forsvarlig å endre skilting slik at en del tunge kjøretøy med relativt lav risiko lovlig kan kjøre gjennom Oslofjordtunnelen. Vi håper endringen vil redusere ulempene for lastebilnæringen og næringslivet i Follo, Røyken og Hurum, sier Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Dermed ser det ut til at måneder med press fra bl.a. NLF og næringslivet bærer frukter.

Mange ventet på at risikoanalysen av Oslofjordtunnelen i etterkant av brannen 23. juni i fjor skulle bli ferdig. Da den ble offentliggjort i november, var ett av tiltakene som ble anbefalt såkalte safe havens" eller evakueringsrom.

Det ble samtidig signalisert at en åpning av tunnelen for tunge kjøretøy ville måtte vente til dette var på plass.

Press fra næringslivet

NLF ble forarget. Det samme ble NTF, NHO og en rekke bedrifter. Deriblant Asko. Disse har gjentatte ganger frontet argumenter for raskere gjenåpning i media og hatt en rekke møter med nettopp vegvesenet.

Ett argument har naturligvis vært at en åpning - iallefall for single biler - ville bidratt mye. Det ville også medført mindre trafikkbelastning gjennom Oslo.

Nå har de fått gjennomslag for sine synspunkter. Men samtidig rettes en pekefinger:

Dersom det nye forbudet ikke blir respektert, vil dagens skilting med forbud for alle kjøretøy over 7,5 tonn igjen bli gjeldende. I Oslofjordtunnelen blir kjøretøyenes lengde kontinuerlig registrert, forteller Statens vegvesen.

De lover hyppige kontroller sammen med politi i tiden etter at ny skilting er på plass.

Evakueringsrommene

De mye omtalte evakueringsrommene (ialt 26) forventes å stå ferdig i løpet av mai.

- Når evakueringsrommene er etablert, anser vi det som forsvarlig å tillate de fleste tunge kjøretøy å benytte tunnelen, sier Bogsrud.

Les også: Oslofjordtunnelen må åpnes for single lastebiler

Les også: Foreslår to løp i Oslofjordtunnelen

Les også: Oslofjordtunnelen åpnes ikke for tunge kjøretøy i år

Les også: Oslofjordtunnelen fortsatt stengt for tunge kjøretøy