Åpning av ny rv. 769 Mettedalen-Nøsthaugvegen

I dag åpner ny rv. 769 Mettedalen - Nøsthaugvegen i Namsos. Parsellen er den siste i Namdalsprosjektet. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen står for den offisielle åpningen.

Publisert Oppdatert

Åpningsmarkeringen av rv. 769 Mettedalen - Nøsthaugvegen blir ved Spillumsstranda kl 11.00 tirsdag 20. oktober. Det blir taler av vegdirektør Terje Moe Gustavsen, regionvegsjef Berit Brendskag Lied og ordfører Morten Stene.

Namsos barne- og ungdomskorps spiller, og det legges opp til enkel servering for publikum.

Når rv. 769 nå er ferdigstilt markerer det også slutten for Namdalsprosjektet. Prosjektet har blitt omtalt som "v erdens minste bomring". Anleggsarbeidene har pågått siden august 2002.