Arbeidet mot trafikkdøden fortsetter

Budsjettforslaget legger opp til å bruke 545 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak - og fokus er satt på tiltak for å unngå møteulykker, utforkjøringsulykker og ulykker med myke trafikanter.

Publisert Oppdatert

- Flere strekninger får midtrekkverk eller forsterket midtoppdeling. I tillegg prioriteres blant annet vegbelysning og kryss- og kurveutbedringer.

Samtidig vil vi innen driften og vedlikeholdet av vegnettet ha et spesielt fokus på tiltak som vil bedre trafikksikkerheten, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding om Statsbudsjettet.