Arbeidsgivere og arbeidstakere sammen mot sosial dumping i godstransporten

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har innledet et samarbeid for å ta opp kampen mot det økende problemet med sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft fra lavkostland.

dom rett straff lov

dom rett straff lov

Publisert Oppdatert

- Norske transportbedrifter mister i dag oppdrag til transportører som bruker utenlandsk arbeidskraft på elendige lønns- og arbeidsvilkår. En slik kynisk utnyttelse av arbeidstakere bør ikke få lov til å gjøre noen til vinner i konkurransen om oppdragene, mener adm. direktør i NLF, Olav Slaatsveen. -Men hensynet til konkurranse er en ting. Vi kan heller ikke se passivt på at krav til profitt går foran hensynet til trygge arbeidsforhold, miljø og trafikksikkerhet. -Godstransport på veg i Norge har tradisjonelt høy kvalitet, og dette må selvsagt også gjelde hensynet til ansatte. Vi kan ikke godta at sjåfører får forskjellig betaling for likt arbeid og at utenlandske ansatte har dårligere sosiale rettigheter enn de norske, sier han. Han mener at dette på lengre sikt også vil svekke bedriftene.

"Misbruket" av utenlandsk arbeidskraft skjer på forskjellig vis, blant annet ved at norske bedrifter ansetter utenlandske sjåfører på de dårligst betalte turene. -Dette er helt uhørt, mener NLFs forbundsleder, Per Madsen. -Fra medlemmer hører vi om de såkalte "1000 euro-sjåførene". Det er utenlandske sjåfører, som bor i bilene over lengre tid og som arbeider for 1 000 euro i måneden. Vanlig sjåførlønn i Norge er på 3 - 4 ganger så mye. Madsen mener det er åpenbart at dette må gå ut over både helse, miljø og sikkerhet. En bedriftsleder med respekt for sin bedrift og sine ansatte vil gå motsatt vei, hevder han. En slik bedriftsleder vil være knallhard i sine krav til sikker og økonomisk kjøring, god kundebehandling og god behandling av kjøretøyet. Og selv i vanskelige tider som disse, vil han akseptere at dette må han betale for. Dette gjelder også oppdragsgivere og speditører, sier Per Madsen.

Som representanter for henholdsvis arbeidsgiverne og arbeidstakerne, kan NLF og NTF være uenige om mye, innrømmer adm. direktør i NLF, Olav Slaatsveen. -Men vi mener begge at det er både uetisk og uansvarlig å bedrive denne typen forskjellsbehandling av ansatte, og dette må det bli slutt på. Derfor jobber vi selvsagt videre med denne saken innad i våre to forbund. Men skal vi komme noen vei, må også andre på banen. Derfor spør vi i dag:

Hvilke krav kan norske myndigheter stille til utenlandske bedrifter, som tar transportoppdrag i Norge?

Hvordan ser norske myndigheter på muligheten til å styrke kontrollene på dette området?

Hva vil transportkjøpere og speditører gjøre for å få bukt med problemet?