Arbeidstilsynet: Ragn-Sells driver ikke sosial dumping

Arbeidstilsynet fastslår at miljøselskapet Ragn-Sells ikke driver sosial dumping. Konklusjonen kommer etter at Arbeidstilsynet har gjennomført uanmeldte inspeksjoner hos selskapet, som et ledd i tilsynets satsing overfor renovasjonsbransjen.

Publisert Oppdatert

- Vi er tilfreds med at Arbeidstilsynet trekkes en så tydelig konklusjon. For Ragn-Sells er det viktig at alle som arbeider hos oss og våre underleverandører skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Som en ledende aktør i renovasjonsbransjen skal vi gå foran i etterlevelse av regelverk og tariffavtaler, sier adm. direktør Bjørn Hoel.

Ragn-Sells har på eget initiativ innskjerpet kravene overfor sine underleverandører. Mens selskapet tidligere nøyde seg med en erklæring om at regler og tariffavtaler ble fulgt, forlanger selskapet nå detaljert og løpende dokumentasjon på at underleverandører behandler sine medarbeidere slik de skal.

Arbeidstilsynets gjennomgang hos Ragn-Sells ble utført som en del av Arbeidstilsynets satsing overfor hele renovasjonsbransjen. Ifølge Arbeidstilsynet er det ved tidligere tilsyn i bransjen påvist manglende eller mangelfulle arbeidskontrakter, uverdige boforhold, manglende betaling for overtid samt at arbeidsgivere ikke har villet godta egenmelding ved sykdom.

Etter vurderingen av Ragn-Sells skriver Arbeidstilsynet i sin rapport at det ikke er grunnlag for å konkludere med at lønns- og arbeidsforholdene i virksomheten kan karakteriseres som sosial dumping. Tilsynet slår fast at Ragn-Sells ikke forskjellsbehandler norske og utenlandske utenlandske arbeidstakere når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår.

Arbeidstilsynet påpeker i sin rapport et fåtall mindre forhold som det pålegger Ragn-Sells å rette opp. Dette gjelder skriftlige rutiner for oppfølging av arbeidstid og at de ansatte må gjøres bedre kjent med verneombudsordningen.