Arctic Trucks til forsvaret

Drammensfirmaet Arctic Trucks har inngått rammeavtale om leveranse av kjøretøyer til det norske og svenske forsvaret.

Publisert Oppdatert

Den første ordren omfatter leveranse av 53 lettpansrede kjøretøyer til det norske forsvaret, med en totalverdi på 130 millioner kroner. Avtalen betyr at Arctic Trucks og fabrikken som er under oppbygning i Drammen nå er å regne som en spesialisert leverandør i et internasjonalt marked av leveranser av armerte og spesialtilpassede kjøretøy. Arctic Trucks har også utviklet en spesiell ambulansemodell som de nå starter å markedsføre for fullt i markedet.

Avtalen om leveranse av lettpansrede kjøretøy, som er inngått med norske Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og svenske Forsvarets materielverk (FML), er en fireårig rammeavtale med mulighet for ytterligere seks års forlengelse. Avtalen omfatter levering av spesialbygde Toyota Land Cruiser 200 og Toyota Hilux 6x6. Arctic Trucks har 25 ansatte og omsatte i 2009 for NOK 36 millioner i Norge.

- Vi forventer nå å måtte øke staben betydelig i årene fremover. Denne kontrakten er en særdeles viktig milepæl for Arctic Trucks. Konkurransen om slike leveranser er tøff, og bare de aller beste blir vurdert. Foruten oss har fire utenlandske aktører deltatt, sier Örn Thomsen.

Arctic Trucks skal være ansvarlig for å supplere avansert ombygde og armerte Toyota Land Cruisere, samt bistå med opplæring av sjåfører. Arctic Trucks vil også gi opplæring innenfor mekanikk. Arctic Trucks skal også ha ansvar for reparasjoner og vedlikehold av kjøretøyene. Arctic Trucks har mer enn 20 års erfaring med å forbedre firehjulstrekkere til å takle de mest ekstreme forhold. Selskapet har sin opprinnelse på Island, hvor kjøretøyene og de tekniske løsningene opprinnelig ble utviklet for kjøring på lava i Islands utfordrende landskap.

I tillegg til å være konkurransedyktige på pris, vektla og dokumenterte Arctic Trucks høy fleksibilitet og evne til å etterkomme kundenes ulike behov for tilpasninger.

- Gjennom å ha fått denne kontrakten på plass har vi posisjonert oss strategisk for et globalt marked innen forsvarsleveranser. Vi har også utviklet en spesiell ambulansemodell som vi har stor tro på. Den er unik. Vi bygger våre biler for alle typer landskap og kjøreforhold. Sand, is og snø, sier Thomsen.

Foruten anlegget i Drammen har Arctic Trucks tilpasning av kjøretøy i Reykjavik på Island og Dubai i De Arabiske Emirater.

I Drammen er det gjennom flere årtier bygget opp en sterk næringsklynge knyttet til bilimport, og med utgangpunkt i Kongsberg-miljøet har Buskerud lange tradisjoner som leverandør til forsvaret.

- Dette er fantastisk for Arctic Trucks og Drammen. Jeg synes det er veldig hyggelig at et Drammens-firma får intensjonsavtalen i konkurransen med firmaer fra hele verden. Byens posisjon innenfor bilimport og Buskeruds forsvarstradisjoner vil utvilsomt styrkes som følge av denne avtalen, sier ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen.