Arnstad vil ha 60 tonns tømmerbiler

Regjeringen vil foreslå å øke tillatt totalvekt på tømmervogntog fra 56 til 60 tonn, og foreslår 100 millioner kroner til utbedring av flaskehalser og vegkartlegging.

Publisert Oppdatert
Informasjon om de konkrete strekningene som nå åpnes for 24 meter tømmervogntog, blir lagt ut på vegvesen.no.

Informasjon om de konkrete strekningene som nå åpnes for 24 meter tømmervogntog, blir lagt ut på vegvesen.no. Foto: Scania CV AB

De siste ukene har stått i tømmertransportens tegn. Først ble det avgjort at tømmerbilene gis tillatelse til økt lengde og mandag ble det klart at regjeringen vil foreslå å øke totalvekten også.

Forslaget kommer samme dag som regjeringen blar opp 750 millioner kroner i en tiltakspakke for treforedningsindustrien og er i tråd med hva bl.a. Skogeierforbundet har jobbet lenge for.

Les også: - Økt lengde holder ikke

- Mer kostnadseffektive transporter og utjevning av konkurranseforskjeller overfor utenlandske aktører er svært viktig for treforedlingsindustrien. Sammen med økt lengde vil økt tillatt totalvekt gi næringen betydelig reduserte kostnader, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Et forslag til nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn vil nå bli sendt på høring.

Som tidligere meldt er det ikke overalt det gis slik tillatelse. Det vil kun gjelde for strekninger som er dimensjonert for en slik totalvekt.

Økt nyttelast i tømmertransporten vil gi færre kjøretøyer på vegene, reduserte klimagassutslipp og sannsynligvis redusert ulykkesrisiko.

Les også: - Økt lengde holder ikke

Bedre framkommelighet

Regjeringen foreslår også å bruke 100 millioner kroner for å bedre framkommeligheten for lange og tunge kjøretøy, særlig innrettet mot behovene i treforedlingsindustrien: 90 millioner kroner til å utbedre flaskehalser på riksvegnettet og 10 millioner kroner til å beregne tåleevnen for slike transporter på fylkesvegnettet.

Strekninger og områder der tiltakene vil ha størst nytte for tømmertransporter og treforedlingsindustri vil bli prioritert.

Les også: Endelig lov med 24 meters tømmerbiler - men bare på riksvei

Les også: Tillater tyngre og lengre tømmertransport

Samferdselsminister Marit Arnstad skar igjennom og tillot lengre tømmervogntog.

Samferdselsminister Marit Arnstad skar igjennom og tillot lengre tømmervogntog. Foto: Olav Heggø - Fotovisjon