Årsavgift til 3,3 millioner kjøretøy

Tollvesenet sender i disse dager ut krav om årsavgift til 3,3 millioner kjøretøy. Fristen for å betale er i år 22. mars.

Publisert Oppdatert

Årsavgiften er Tollvesenets største utsending av krav. Det sendes ut krav til om lag 56 000 flere kjøretøy i år enn i fjor. Samlet gir avgiften mer enn 8,1 milliarder kroner i inntekter til statskassen.

Fristen for å betale årsavgiften er i år 22. mars.

Utvidet åpningstid

Årsavgiftstelefonen svarer på spørsmål fra publikum på tlf. 22 86 02 00 fra kl. 08.00 til 20.00 fra og med mandag 22. februar. Fra mandag 1. mars og fram til betalingsfristen er telefonen åpen til kl.18.00.

Hvem slipper å betale?

Leverte du kjennemerkene (kjøretøyets skilt) inn til en trafikkstasjon innen 31. desember i fjor, skal du ikke betale årsavgift for 2010. Leverer du kjøretøyet til vraking hos en godkjent oppsamlingsplass eller bilopphuggeri tilknyttet vrakpantsystemet innen 22. mars, behøver du heller ikke betale avgift for i år.

Ansvarlig for avgiften

Den som sto registrert i motorvognregisteret som eier av et kjøretøy 1. januar 2010, er ansvarlig for å betale kravet for i år. Avgiftsplikten oppstår på dette tidspunktet. Selger du kjøretøyet ditt i perioden 1. januar til 22. mars, må du sørge for at årsavgiften blir betalt for kjøretøyet. Tidligere og ny eier er solidarisk ansvarlig for at kravet blir betalt.