Årsavgifta på vei

I disse dager sender Tollvesenet ut krav om årsavgift til 3,3 millioner kjøretøy. Årsavgiften forfaller 20. mars.

Publisert Oppdatert

Leverte du inn skiltene til en trafikkstasjon innen 31.desember i fjor, skal du ikke betale årsavgift for 2009. Leverer du kjøretøyet til vraking hos en godkjent oppsamlingsplass eller bilopphuggeri tilknyttet vrakpantsystemet innen 20. mars, skal du heller ikke betale årsavgift.

Den som stod registrert i motorvognregisteret som eier av et kjøretøy 1. januar 2009, er ansvarlig for å betale kravet for i år.

Krav som ikke blir betalt blir innfordret, og innfordringskravet blir rettet mot registrert eier av kjøretøyet pr. 1. januar. Dette gjelder også for kjøretøy som er avskiltet etter 1. januar, og som ikke er levert til vraking innen 20. mars.

Selger du kjøretøyet ditt i perioden 1. januar til 20. mars, må du sørge for at årsavgiften blir betalt for kjøretøyet. Tidligere og ny eier er solidarisk ansvarlig for at kravet blir betalt.