Askeskyer stoppet Posten

Askeskyer og nattestengte flyplasser påvirket postleveringen i andre kvartal.

Publisert Oppdatert

Som Posten varslet i vår, ga askeskyen i april og mai, samt nattestengte flyplasser i Bergen, Trondheim og Tromsø utfordringer for distribusjon av A-post. På landsbasis påvirket dette resultatet med 4,1 prosentpoeng i andre kvartal. Utfordringene har vært størst på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge der flyplassene har vært nattestengt. Uten disse problemene ville Posten innfridd konsesjonskravet på 85 prosent. Nå endte resultatet på 82,2. prosent.

- Andre kvartal ble krevende for oss. Vi satte i verk en rekke tiltak for å få posten fram i tide, men i et land som Norge, er vi avhengig av fly for å få posten fram over natt. Heldigvis er det nå ordinær drift ved alle flyplassene, slik at vi unngår disse utfordringene. Det ser vi også av de foreløpige resultatene i august, sier konserndirektør Tore K Nilsen.

Målingene for andre kvartal viser at 99,0 prosent av A-posten kom fram i løpet av tre dager, mens konsesjonskravet er 97 prosent. Også for B-post og lettgods leverte Posten godt over konsesjonskravet i andre kvartal, heter det i en pressemelding fra Posten.