Askestopp for Anneberg!

Asken fra Hafslund fraktes av norsk transportør inntil videre.

Anneberg

Anneberg

Publisert Oppdatert

Vårt nettverk av tipsere har nok en gang slått til. Etter saken om Anneberg Transport og deres avtale om transport av flyveaske fra to forbrenningsanlegg i Østfold (som også kom fra tipsere blant våre lesere), begynte tipsene nok en gang å tikke inn. I går fikk vi flere telefoner og mailer, også fra våre naboland. Tipsene gikk blant annet på at en danskregistrert bulktralle var på vei til Norge, der den skulle settes inn i asketransporten, men med norsk trekker. Et annet tips gikk på at askebilen til Anneberg hadde blitt stoppet i en kontroll i Norge onsdag.

Les også: Ulovlig asketransport?

Sent i går kveld sendte vi en mail til Carl Hartmann, direktøren i Noah som hadde inngått avtalen med Anneberg Transport, samt to av informasjonssjefene i Hafslund, der vi ba om en kommentar til tipsene vi hadde mottatt. I dag kom Noah og Hafslund Energi med en fellesuttalelse i sakens anledning.

NOAH og Hafslund Miljøenergi har etter å ha blitt gjort oppmerksom på spørsmål om kabotasje midlertidig stanset all transport av flyveaske med Anneberg Transport fra og med torsdag 27. januar. Transport av flyveaske fra forbrenningsanleggene i Østfold til Noah er flyttet til et norsk transportfirma til det er etablert en klarhet i kabotasjereglene.

 Etter det NOAH får opplyst fra Anneberg transport medfører det ikke riktighet at asketransporten fra Hafslunds forbrenningsanlegg ble stoppet onsdag. Med vennlig hilsen Truls E. Jemtland, informasjonssjef Hafslund Produksjon og Varme

Vi er svært spente på utfallet av politietterforskningen. NLF fikk en knapp kommentar fra politiadvokat Øystein Skjønborg i går.

-Vi driver fortsatt etterforskning i saken, som gjelder overtredelse av yrkestransportloven, og det vil fortsatt ta noen uker før anmeldelse foreligger, sa Skjønborg.

Vi regner med at politiet også vil være interessert i å se nærmere på transporten Anneberg Transport har foretatt på oppdrag fra Noah, i og med at transportøren allerede er i politiets søkelys. Ikke minst fordi begge sakene har svært mange likhetstrekk.

Les også: Gasstransport stoppet av politiet

Les også: Gasstransporten mellom Stavanger og Oslo har stoppet opp

Les også: Vil ikke ha gassen

Vi ba om en kommentar fra Robert Aksnes, juridisk direktør i NLF:

-Umiddelbart kan det se ut som om problemstillingen er den samme som i saken med Nordic LNG, og jeg regner med at politiet også er interessert i å se på dette. Vi kommer til å innformere politiet om denne saken, og hvis politiet finner at vilkårene er til stede for det forventer vi at de også her reiser tiltale mot oppdragsgiver, sier Robert Aksnes, juridisk direktør i NLF.