ATS Cargo avvikles

For en tid tilbake skrev tungt.no om at Freja hadde overtatt ATS Cargo i Sverige. Det som imidlertid ikke var med et ord i Frejas pressemelding om transaksjonen, er skjebnen til ATS Cargo AS i Norge som var eiet av det svenske selskapet med 24 prosent og resten med familien Aasbø som eiere. Nå er det ”opplest og vedtatt”;

Publisert Oppdatert

På grunn av de rådende forholdene etter at Cargo Partner trakk seg fra transaksjonen om overtagelse av ATS Cargo i våres, er det nå besluttet å legge ned ATS Cargo AS i Oslo. ATS Cargo Kongsberg AS blir imidlertid videreført og vil samtidig overta deler av kundeavtalene fra Osloselskapet.

Den 1. august ble fire av ATS Cargos medarbeidere ansatt i Johs. Lunde Cargo Oslo AS (tidl. Roadbroker AS). Lunde overtok samtidig ATS Cargos agentnettverk i Sentral-Europa og deler av kundeavtalene. ATS' 6 øvrige medarbeidere slutter etter oppsigelsestidens utløp.

ATS Cargo AS ble etablert i 2003 med utgangspunkt i det svenske selskapet. I årenes løp har selskapet oppnådd en solid posisjon og har vist gode resultater i driften som i 2009 genererte en omsetning på ca. 40 mill. kroner. Selskapet på Kongsberg ble etablert i mai 2005.

Avviklingen av selskapet vil bli gjennomført suksessivt og Aasbø regner med at den er gjennomført innen utgangen av august. Svein Aasbø vil selv trappe ned, men han viderefører sine medeierforhold i ATS Cargo Kongsberg AS og ATS Cargo AS i Danmark.