AutoPASS - nå også i Troms

Ryaforbindelsen først ute.

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.

Nå skal Vegdirektoratet utarbeide et utkast til en forskrift der også håndhevingen av ordningen skal fremkomme.

Publisert Oppdatert

Fra 1. september er det mulig å tegne avtale om bompengeinnkreving på Ryaforbindelsen.

Ryaforbindelsen åpner 29. september og er dermed foregangsprosjekt for bompengeinnkreving i Troms.

Det har imidlertid vært drivstoffavgift i Tromsø i flere år - og Tromsøbrua som åpnet i 1960, hadde avgift.

Men det er første gang det innføres automatisk bompengeinnkreving i Troms.