AutoPASS i Folgefonntunnelen

Fra 1. april 2011 blir det automatisk innkreving av bompenger for å kjøre gjennom Folgefonntunnelen, melder Statens vegvesen.

Publisert Oppdatert

Avtaler kan tegnes på www.folgefonntunnelen.no og hos servicestasjoner fra 15. mars.

Bompengeavgiften blir indeksregulert, slik at det blir en økning fra 65 til 72 kroner for personbil og fra 130 til 145 kroner for stor bil.

Ved å tegne avtale og betale forskudd, kan passeringskostnaden halveres.