Autosys blir forsinket

Statens vegvesen har sammen med en ekstern kvalitetssikrer gjennomført en risikovurdering av Autosys – Vegvesenets dataverktøy for førerkort og kjøretøy. Gjennomgangen viser at prosjektet blir forsinket og vil koste mer.

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen

Publisert Oppdatert

- Etter hvert som utviklingsarbeidene har kommet i gang, har det vist seg at kompleksitet og omfang er undervurdert. Dette er svært beklagelig. Vi har gjort organisatoriske endringer for å få mer effektiv styring og kortere beslutningsveger i prosjektet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Med utgangspunkt i den oversikten Statens vegvesen har i dag, kan kostnadsrammen øke fra 790 millioner kroner til om lag 1,1 milliarder. Prosjektet vil være helt implementert første kvartal 2017. Både totalkostnadene og tidsestimatet er grove anslag.

Den første leveransen i prosjektet skal etter planen produksjonsettes 12. november i år. Neste leveranse er planlagt i drift løpet av 2013 og skal erstatte hele funksjonaliteten innenfor førerkortdelen i dagens Autosys. Disse delleveransene vil ventelig gå som planlagt.

Målet med Autosys-prosjektet er å modernisere førerkort- og motorvognregistret.