Avsendere sjekker vogntogenes tilstand

Initiativet fra oppdrettsbedriften på Helgeland har blitt ett av Statens vegvesens tiltak for å gi tryggere tungtrafikk i hele landet.

Publisert Oppdatert

Salgssjef Bjørn Olvik ved Nova Sea på Lovund var bekymret for at laksen skulle havne i grøfta i stedet for å komme fram til kundene. Det ble starten på Trygg trailer-prosjektet, som nå skal eksporteres fra Statens vegvesen Region nord til resten av landet.

Les også: - Vi har et etisk ansvar

Egen kontroll

Ideen oppsto i november 2010, etter at 53 tungbiler hadde havnet utenfor vegene i Nord-Norge i løpet av to uker. Mange av dem var utenlandske vogntog på veg med fisk til resten av Europa.

Nova Sea på Lovund sender fra seg 2500 trailere med laks i året, og ville forsikre seg om at disse ikke var trafikkfarlige. Dermed tok bedriften initiativet til å sjekke vogntogene før de fikk kjøre avgårde med laksen fra Lurøy på nordnorske vinterveger.

I samarbeid med Statens vegvesen har ansatte ved Nova Sea skolert seg i å kontrollere mønsterdybde og merking av dekk, trekkvogner og om kjettinger er på plass.

Flere næringer

Tiltaket gav så gode resultater at totalt 16 bedrifter i Nord-Norge har innført tilsvarende kontroller etter modell fra Nova Sea etter å ha fått opplæring av Statens vegvesen. Enda flere er i ferd med å sette i gang.

I starten var det bedrifter tilknyttet Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) som engasjerte seg i Trygg Trailer-samarbeidet, men etter hvert har også annen industri og avfallsselskaper kommet med.

Eksporterer ideen

Nå eksporteres ideen fra Helgeland til resten av Norge. Trygg Trailer er ett av tiltakene i Statens vegvesens handlingsplan for trafikksikkerhet, som ble lagt fram tidligere denne uka. På Tungbilkonferansen i Bodø forrige uke, presenterte Vibeke Grimstad fra Vegdirektoratet hvordan Statens vegvesen skal utvikle Trygg Trailer-samarbeidet med transportkjøpere i hele landet.

Bedriftene skal få opplæring i enkle kontrollrutiner, og også styrke informasjonen om vinterkjøring.

Målet er bedre sikkerhet og framkommelighet på norske vinterveger. Samtidig kan utekontrollene i regi av Statens vegvesen bli mer effektive og arbeidsforholdene for sjåførene bedres.