Avslørt av sine egne?

Da Bring ble tatt for ulovlig kabotasje før jul i fjor, gikk transportselskapet Schenker ut med en pressemelding der de bedyret at ulovlig kabotasje ikke forekommer hos dem. Nå har en belgisk nettside fått flere til å tvile på akkurat det.

Publisert Oppdatert
Vi har fått tilsendt dette bildet som en sjåfør har tatt av en av bilene til TranspoHans. Legg merke til dieseltanken bak hytta. Hva er behovet for denne om den ikke er til å benytte ulovlig innført diesel, undrer sjåføren.

Vi har fått tilsendt dette bildet som en sjåfør har tatt av en av bilene til TranspoHans. Legg merke til dieseltanken bak hytta. Hva er behovet for denne om den ikke er til å benytte ulovlig innført diesel, undrer sjåføren.

Hvis en bil kommer til Norge med importlass og det i forkant allerede er bestemt at bilen skal gå i et fast ruteopplegg innlands, er dette ikke lovlig, fastslår Dag Rykkje. Her er han fotografert ved en tidligere kabotasjesak på Voss.

Hvis en bil kommer til Norge med importlass og det i forkant allerede er bestemt at bilen skal gå i et fast ruteopplegg innlands, er dette ikke lovlig, fastslår Dag Rykkje. Her er han fotografert ved en tidligere kabotasjesak på Voss. Foto: Vidar Herre

Allerede i fjor mottok vi i redaksjonen tips om at den belgiske transportøren Transpo Hans kjørte faste ruter med medisin for Schenker fra Oslo til Bergen og Trondheim.

Vi har nå sjekket disse påstandene litt nærmere og fikk for så vidt bekreftet dem fra uventet hold.

På Transpo Hans sine egne nettsider går det nemlig frem at de kjører faste ruter på faste ukedager fra Oslo til Bergen og Trondheim.

Vi ba Schenker om en forklaring og fikk følgende svar fra informasjonssjef Einar Spurkeland:

"Vi kan bekrefte at belgiske Transpohans har fraktoppdrag for Schenker Belgia på import. Schenker Belgia laster bilene til Norge, og vi laster i retur.

På innland er det kun snakk om posisjonering for eksportlasting. Dette er varierende oppdrag og ikke ledd i noe fast mønster.

Behovet er meget skiftende og varierer fra uke til uke.

Det er følgelig ikke snakk om ulovlig kabotasje, men enkeltturer avhengig av vårt behov til enhver tid.

Landtransportsjef Erik Solum hos oss har tidligere uttalt at Schenker AS ikke benytter utenlandske transportører til rene innlandsturer i Norge.

Vi laster disse bilene kun for posisjonering for eksportlasting.

Rene innlandsturer for eksempel fra Oslo til Bergen - videre til Trondheim og tilbake til Oslo er i henhold til regelverket lovlig kabotasje med de begrensninger som gjelder, men gjøres altså ikke i Schenker AS.

Norske transportører møter naturlig nok konkurranse fra utenlandske transportører fordi vi er en del av EØS-markedet. Dette gjelder særlig når de skal hente eksport last utenfor Oslo.

Vi har tatt kontakt med selskapet.

De vil endre informasjonen på nettsiden som vi ser kan skape et feilaktig inntrykk."

Dette svarer Schenker i en mail til oss og like etter forsvinner ganske riktig informasjonen om kjørerutene på nettsidene til belgiske Transpo Hans.

Vi har bedt Dag Rykkje i Statens vegvesen om å vurdere denne saken for oss.

Han svarer som vi allerede vet, at utenlandske biler på faste ruter i Norge ikke er lov.

- Oppdragene skal være av tilfeldig karakter for å være lovlig. Hvis en bil kommer til Norge med importlass og det i forkant allerede er bestemt at bilen skal gå i et fast ruteopplegg innlands, er dette ikke lovlig i henhold til kabotasjeregelverket, fastslår Rykkje.

I og med at transportøren på sin egen nettside bekrefter fast kjøring i Norge med faste avganger på bestemte ukedager fra Oslo til Bergen og Trondheim og vi i tillegg har mottatt flere uavhengige tips om at så skjer, spørs det om alle tolker regelverket likt i denne saken.