Livsfarlig utvikling:

Avslørte 10 falske tungbilførerkort i fjor!

Statens vegvesen Jessheim avslørte 10 falske førerkort bare i fjor. Og mørketallene kan være store.

I fjor avslørte Statens vegvesen 10 falske førerkort. Dette falske bulgarske førerkortet ble avslørt rett før jul. Sjåføren kjørte for et norsk transportfirma med norskregistrert lastebil. Foto: Statens vegvesen

I fjor avslørte Statens vegvesen 10 falske førerkort. Dette falske bulgarske førerkortet ble avslørt rett før jul. Sjåføren kjørte for et norsk transportfirma med norskregistrert lastebil. Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert
Bjørn Uno Rogneby og mannskapene ved Jessheim trafikkstasjon avslørte 10 falske førerkort i 2014.

Bjørn Uno Rogneby og mannskapene ved Jessheim trafikkstasjon avslørte 10 falske førerkort i 2014. Foto: Svein-Ove Arnesen

Nytt år og nye muligheter, også for kontrollørene i Statens vegvesen. Samtidig er det en gylden anledning til å se tilbake på fjoråret og gjøre seg noen tanker om hva som ble avdekket. Det har faggruppeleder Bjørn Uno Rogneby ved Statens vegvesen på Jessheim gjort. Han og hans kolleger har vært svært aktive på kontrollfronten og avdekket i fjor en rekke saker som omhandlet ulovlig kabotasje. I tillegg avslørte de mange falske førerkort, og slev om vi alle er enige om at kabotasjebrudd bør slås hardt ned på, så er kjøring med falskt førerkort enda verre. Det er direkte trafikkfarlig!

10 saker

-Jeg har sett litt på fjoråret, og når det gjelder falske førerkort så avslørte vi faktisk hele ti tilfeller i fjor. Den siste tok vi rett før jul. Det var det vi tror er en bulgarsk sjåfør. At vi sier tror er fordi vi ikke er sikre all tid førerkortet var et falskt bulgarsk førerkort. Sjåføren kjørte en norskregistrert lastebil og jobbet for et norsk transportfirma. Han ble selvsagt politianmeldt for forholdet, forteller Rogneby til TransportMagasinet.

-Har dere vært i kontakt med arbeidsgiveren i den siste saken?

-Nei, det har vi ikke anledning til av hensyn til taushetsplikten. Dette er et forhold som sjåføren er ansvarlig for. Hvorvidt politiet er i kontakt med arbeidsgiveren må de svare for. Når det er sagt så skjønner vi at arbeidsgiver ikke kan avsløre slike forhold. Forfalskningene er så gode at man skal ha håndtert en del falske førerkort for å avsløre dem, svarer han.

Mørketall

Trolig er folka på Jessheim mer drevne enn mange andre til å avsløre slike saker. Nærheten til politiets dokumentavdeling på Gardermoen gjør at det nok er en litt lavere terskel å undersøke et førerkort, enn det er mange andre steder der det ikke er like enkelt å få profesjonell hjelp til en slik undersøkelse. Derfor er det nok all grunn til å tro at mørketallene når det gjelder falske førerkort kan være høye.

-Etter at vegvesenet sendte ut videoen der jeg forteller om de falske førerkortene vi har tatt, har vi fått mange henvendelser fra både politiet og Statens vegvesen i andre regioner som spør om råd. Det tyder på at dette er et problem som eksisterer også andre steder, forteller Rogneby.

Han forteller videre at det ikke er noe mønster på hvilke lands førerkort som forfalskes mest. De har avslørt både, polske, litauiske, latviske, italienske og bulgarske førerkort.

Livsfarlig

-Dette er en uting som vi må få satt en stopper for. Vi trodde i starten at det var snakk om førerkort som var anskaffet fordi vedkommende hadde mistet sitt ekte førerkort på grunn av promillekjøring eller andre forhold, men det viser seg at det ikke nødvendigvis er slik. Her kan det ganske enkelt være for å få en mulighet til å jobbe i EU. Det betyr at man kanskje aldri har vært bak rattet i en lastebil tidligere. Dette er rett og slett livsfarlig, avslutter Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen på Jessheim.

-Falske førerkort betyr jo at vi ikke aner om sjåføren i det hele tatt har noen kompetanse om å kjøre et tungt kjøretøy. Dette er livsfarlig, sier Rogneby.

-Falske førerkort betyr jo at vi ikke aner om sjåføren i det hele tatt har noen kompetanse om å kjøre et tungt kjøretøy. Dette er livsfarlig, sier Rogneby. Foto: Svein-Ove Arnesen