Bare rør¿

Da tungt.no var på besøk, fikk vi blant annet overvære en spektakulær lossing av pvc inne på anlegget. Ole Kristian Hanssen henter råvarer på Herøya og transporterer pulveret tilbake til produksjonen i Surnadal. Vang har levert de spesielle skapene, som er forsterket med en del ekstra åser på dørene, siden pulveret lastes gjennom to luker i taket. Presset på skapveggene blir spesielt stort når losseprosessen starter. Ole Kristian rygger først hengeren og siden bilen, inn på en rampe som løfter 45 grader. Inne i skapet ligger det en pvc-sekk som pulveret er lastet i. denne leder råvarene ned i en trakt bakerst, som kobles til rørledningen inn til fabrikken. Selve lossingen tar tre til fire timer. Hele historien om SLP, Pipelife og folkene rundt, får du i en senere utgave av TransportMagasinet.

Publisert Oppdatert