Båtskyss forbi rasstedet er sikret

Publisert Oppdatert

Regjeringa betaler båtskyssen forbi Oppdølstranda på rv70 i tre år, melder Sunndal kommune.

Regjeringa har besluttet å bevilge 18 millioner kroner i året for å dekke kostnadene til båtskyss i Oppdølsstranda. Bevilgningen varer fram til ny tunnel står ferdig i 2013.

Beløpet på 18 millioner kroner i året er så stort at det skal kunne dekke et skyssopplegg som dekker vesentlig mer enn bare skoleskyss.

Kommende fredag 4. september skal ordfører og rådmann i Sunndal kommune møte folk fra Statens vegvesen for å diskutere situasjonen i Oppdølsstranda etter at kolonnekjøring nå er kommet i gang.