"Bedre sikret enn USA"

Publisert Oppdatert

- Vi er bedret sikret enn USA fordi staten styrer finansbransjen bedre og har bedre orden over statens egne budsjetter, sier Stein Reegård, leder i LOs samfunnspolitiske avdeling.

Stein Reegård sier til NTF i en kort kommentar til spekulasjonene om stigende rente og arbeidsledighet at Norge har en gunstig situasjon og utsiktene er ikke så usikre som for mange andre land.

- Vi høster fordelen av at det har vært god styring fra regjeringens side og at Kina-effekten er dobbelt gunstig for oss. Vi eksporterer mye til deres vekst. Samtidig får vi billigere varer som ikke konkurrerer med norske bedrifter.

Svakere arbeidsmarked

Vi får ikke like sterk produksjonsutvikling fremover. Både renteøkingen og svakere internasjonal utvikling vil bremse avsetningen fra norske bedrifter. Arbeidsmarkedet blir noe svakere. Det er spennende å se om svikten rammer innvandret arbeidskraft mer enn norske arbeidstakere. Bygningsarbeiderne er mest utsatt.

"Kjøpekrafta opp"

- Risikoen for at det går riktig dårlig ligger først og fremst i at finanskrisa i USA sprer seg. Vi er bedre sikret enn i USA ved at staten styrer finansbransjen bedre og at vi har bedre orden i statens egne budsjetter. Arbeidstakerne vil fortsatt oppleve fremgang i kjøpekraften, men de med store lån har jo allerede fått det markert tøffere, sier Stein Reegård. Håper han får rett...