Bedriftene forventer nedgang i transportbehovet

En undersøkelse gjennomført av Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) januar 2009, viser bedriftenes forventninger til transportbehovet i 2009, samt næringslivets holdning til Regjeringens samferdselspolitikk.

Publisert Oppdatert

Undersøkelsen avdekker geografiske forskjeller mellom landsdelene. TF har også spurt bedriftene hva de legger mest vekt på ved valg av transportmiddel, og hvordan de tilpasser seg finanskrisen.

Selv om Regjeringen har innfridd sine løfter og bevilget det som var lovet i NTP, viser undersøkelsen stor misnøye med satsingen på samferdsel. Undersøkelsen viser at pris og hastighet er høyt prioritert av næringslivet. TF mener derfor at investeringene til vei og bane må mer enn dobles i forhold til inneværende NTP-periode.