Bedring i bilbeltebruk

Statens vegvesens landsomfattende bilbeltekontroller viser at flere bruker belte enn før.

veistrekning bilbelte

veistrekning bilbelte

Publisert Oppdatert

Men likevel fikk 1.488 personer gebyr for manglende bruk av bilbelte. Totalt ble mer enn 74 000 biler kontrollert i løpet av en uke.

- Vi har aldri før kontrollert så mange for beltebruk i løpet av en kontrolluke. Andelen gebyrer har gått svakt ned, sier kommunikasjonsrådgiver Bjarte Skaugset.

- Gjennom tilsvarende kontroller tidligere ser vi at folk over tid har blitt flinkere til å bruke bilbelte. Men også denne gangen ser vi at folk er dårligere til å bruke bilbelte på korte turer enn på landevegen, sier Skaugset.

Fortsatt mye å hente

- Statens vegvesen analyserer alle dødsulykkene, og dessverre ser vi at mer enn 40 prosent av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte. Den skadebegrensende og livreddende effekten av bilbelte er det liten tvil om. Det vil fortsatt gi stor trafikksikkerhetsmessig gevinst om alle brukte bilbelte alltid, sier Skaugset.

Landsdekkende tall

Innenfor tettbygd strøk:

¿ Antall kontrollerte biler 45 000

¿ Antall gebyrer 1.050

Utenfor tettbygd strøk:

¿ Antall kontrollerte biler 29 200

¿ Antall gebyrer 438