Begrenset førerett i klasse C og D

Vegdirektoratet har fastsatt endring i forskrift som gir begrenset rett til å føre buss og lastebil.

opticruise scania gearsystem

opticruise scania gearsystem

Publisert Oppdatert

Kjøretøyets girsystem ved avleggelse av praktisk førerprøve vil bli avgjørende for hvilken førerett som gis. Den praktiske føreprøven i klasse C og D, kan avlegges med "automatgearet" kjøretøy frem til 1. januar 2014, uten at føreretten begrenses. Med automatgearet betyr altså automatiserte gearsystem som I-Shift, Opticruise, AS-Tronic etc. Etter denne dato vil det bli gitt kode 78 i førerkortet, noe som begrenser retten til kun å føre automatgearet kjøretøy. Noen vilkår må likevel være oppfylt, og det er at kjøretøyet som benyttes som førerprøvevogn var i bruk som føreprøvevogn før 1. august 2010 og at girskiftet under førerprøven i hovedsak blir utført manuelt.

Endringen i trafikkopplæringforskriftens § 31-3 kommer som en følge av innføringen av EU-direktivet 2008/65/Ec. Det er så langt gitt et fritak fra reguleringen som ble gitt i forskrift av 09.02.2009. ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund) og flere andre organisasjoner har vært svært kritiske til innføringen av dette direktivet. Endringene vil gi store ulemper for både trafikkskolene og transportbedriftene.

Konsekvenser

Med kode 78 i førerkortet gis sjåføren redusert mulighet til å kjøre alle kjøretøyene til arbeidsgiver. Selv om de fleste nye kjøretøy i klasse C og D i dag er automatgearet, har mange transportbedrifter eldre biler i fortsatt drift. Det vil være ugunstig å ansette noen som ikke også kan kjøre disse bilene. For trafikkskolene betyr det at de tvinges til å investere i kjøretøyer med koplingspedal. Disse kjøretøyene er ikke populære på bruktmarkedet og store tap ved videresalg må påregnes. Stadig færre bilmerker tilbyr aktuelle kjøretøyer med dette girsystemet.

Endringen fratar trafikkskolene muligheten til å velge utslippsreduserende teknologi, da de beste kjøretøyene på dette området i hovedsak har automatgear etter nye regler. Opplæringen må gjennomføres på gamle eller umoderne systemer. Dette gir sjåførene et dårlig utgangspunkt for å kunne håndtere biler med nyere teknologi, heter det i en pressemelding fra ATL.

Les rapporten fra ATL her .