Beholder rabattordning for tunge lastebiler

Dagens rabattordning på eksisterende bompengeprosjekt kan i stor grad videreføres. Det er klart etter at myndighetene har forhandlet fram en norsk tilpassing til EU-regler som nå er tatt inn i EØS avtalen. To anlegg blir dog berørte av EU-bestemmelsene, men en snedig ordning fra myndighetene eliminerer økte kostnader.

Publisert Oppdatert
Det var for et par uker tilbake at Samferdselsdepartementet klargjorde at to veier i Norge vil bli berørt av nye EU-bestemmelser: E6 i Østfold og E18 i Agder. Nå omgår man hele problemet ved å sette ned grunntaksten for lastebiler.

Det var for et par uker tilbake at Samferdselsdepartementet klargjorde at to veier i Norge vil bli berørt av nye EU-bestemmelser: E6 i Østfold og E18 i Agder. Nå omgår man hele problemet ved å sette ned grunntaksten for lastebiler.

Disse norske vegstrekningene inngår i det transeuropeiske nettet, TEN.

  • E6 Svinesund (grense Sverige) - Oslo - Trondheim - Fauske - Kirkenes
  • E18 Ørje (grense Sverige) - Oslo - Kristiansand
  • E39 Kristiansand - Bergen - Ålesund - Trondheim
  • E16 Sandvika - Bergen
  • E14 Stjørdal (kryss E6) - Storlien (grense Sverige)
  • E10 Nygård (kryss E6) - Bjørnfjell (grense Sverige)
  • E75 Russeskaret - Utsjoki (grense Finland)
  • E105 Bjørkheim - Storskog (grense Russland)
  • Rv 23 Lier - Drøbak - Vassum.

I midten av september ble det klart at man på E6 i Østfold og E18 i Agder i fremtiden måtte belage seg på langt mindre rabatter gjennom bommen enn hva man er vant til. Iallefall om man kjører lastebil over 3,5 tonn.

Dagens ordning opphører innen utgangen av 2014 og istedet for opp mot 50% rabatt, gjør EU-direktivene det klart at det på veiprosjekter (i TEN-nettet) maksimalt kan gis 13% rabatt. Rabattsatsen har naturligvis stor betydning for transportører - spesielt så lenge svært mange utenlandske transportører sniker i bommene og bompengebrikkene ennå ikke er obligatoriske.

Så hva gjør man? Jo, det er enkelt: Gladmeldingen er nemlig at Samferdselsdepartementet riktignok kun gir 13% rabatt, men de endrer grunntaksten.

Dermed blir snittprisen allikevel omtrent som i dag.

Beholder rabattordningene

Dette gjelder altså E6 gjennom Østfold og E18 i Agder. Men hva med de andre bomanleggene i TEN-nettet?

Myndighetene har forhandlet frem en norsk tilpasning til EU-reglene som nå er tatt inn i EØS-avtalen. Det betyr i realiteten at dagens satser og rabatter kan bestå for eksisterende bompengeanlegg.

Dermed vil ikke EU-reglene ha betydning for store deler av transporten. Hvilke strekninger som inngår i TEN, kan du se i rammesaken til høyre.

EU-bestemmelsen, som er nedfelt i det såkalte Eurovignettdirektivet, gjelder ikke for bompengeringer i byområder.

- Bakgrunnen for Eurovignettdirektivet var ønsket om å regulere utviklingen av vegavgiftspolitikken i Europa, forteller Åge Jensen på Brukerfinansiering i Vegdirektoratet. - Dette er en revisjon av 99-utgaven av direktivet. Innkreving av avgifter til infrastruktur skal harmoniseres i medlemslandene for å sikre enklere avvikling av internasjonal transport, og like konkurranseforhold, sier han. I dag er det ulik praksis for innkreving av avgifter og bompenger i EU-landene.

I juli vedtok EØS komiteen å inkludere endringene i EØS-avtalen. Rabattordninger på veger som ikke er en del av TEN vegnettet kan videreføres.

- Samferdselsdepartementet har i flere år arbeidet for å få til unntak, særlig for bompengeinnkreving på TEN-strekninger der det er høye bompengetakster og der vegen også er svært viktig for lokaltrafikken. Slike unntak betyr mye for folk og næringsliv, særlig i distriktene, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding.