Bekkevoll Transport fyller 50 år

Ingen selvfølge for norske transportselskaper å oppleve sitt eget femtiårsjubileum, vil mange si. Bekkevoll Transport markerte nylig nettopp dette jubileet med flere ærefylte utmerkelser blant de ansatte.

Aage Bekkevoll

Aage Bekkevoll

Publisert Oppdatert

I 1960 startet Aage Bekkevoll opp med å kjøre torvstrø fra Våler Torvstrøfabrikk til Jiffypot i Oslo med sin Mercedes 312, som han hadde kjøpt brukt av sin far. 10 til 15 år senere hadde bilparken allerede nådd et tall mellom 10 og 20 biler. Bedriften har overlevd og lykkes i en bransje som er så prisgitt av konjunkturene. Den består i dag av 18 biler, 25 ansatte og fire hjelpemenn. Tungt.no var på plass under en flott markering av jubileet hvor hele bedriften med sine respektive og mange innbudte gjester deltok.

Med "boggien nede"

Det er i dag Morten Bekkevoll som styrer og eier bedriften, og han kan fortelle om en oppfinnsom bedrift som har hatt som profil å kjøre lass begge veier for å få god lønnsomhet, og samtidig være konkurransedyktig i markedet. Det er også fra dette prinsippet farens illustrerende utrykk "med boggien nede" kommer fra. Utviklingen av skreddersydde kjøretøyer har vært en av nøklene for å få til dette. De fleste kjenner vel også igjen de gule og røde spesielle kombibilene og kombitrallene langs veiene i dag.

Men lasten kommer ikke frem uten gode sjåfører og ansatte, noe jubileet også fikk markert ved å gi to av sjåførene medaljen for lang og tro tjeneste. Både Ragnar Lund-Vang og Leif Sjøbrend ble positivt overrasket og rørt over overrekkelsen, som ble gjort av Elverums ordfører Terje Røe. Dette ble mottatt med trampeklapp og jubling fra gjestene.

Men ordføreren var ikke ferdig med dette og ba grunnleggeren Aage Bekkevoll komme frem. Det var nemlig bare noen få som visste om at grunnleggeren selv skulle motta Kongens fortjenestemedalje i sølv. En tydelig rørt og beveget Aage tok imot utmerkelsen i kongens navn fra en like høytidelig ordfører Røe.

Egen bok

I forbindelse med jubileet har det også blitt en bokutgivelse som tar for seg bedriftens utvikling fra 1960 og inn i fremtiden. Bokas tittel er også god; "Med boggien nede i 50 år" og er i følge Morten Bekkevoll en hyllest til sin far og grunnlegger Aage.

Tungt.no gratulerer så mye med jubileet!