Belgia strammer lastesikringsskruen

Med virkning fra 10. september 2009 innfører Belgia detaljert lovgivning om lastesikring av gods for biler 3,5 tonn.

Opprettet

Bestemmelsene inneholder krav til surringspunkter, utstyrets tilstand, men også en presis angivelse av hvor store aksellerasjonskrefter lastesikringen skal kunne motstå.