Beregn god tid på E6

Fra og med tirsdag 7. september og i inntil tre måneder vil E6 være stengt mellom Minnesund og Boksrud. Det vil være skiltet omkjøring om gamle E6. Trafikanter må regne med noe kø på strekningen, og Statens vegvesen oppfordrer derfor trafikantene til å beregne noe ekstra tid på å kjøre E6 mellom Minnesund og Gardermoen.

Publisert Oppdatert

Samtidig som E6 utvides til fire felt med midtdeler mellom Dal og Minnesund, skal brulagrene på Julsrud bru skiftes ut. I perioden hvor brulagrene skiftes, kan det ikke gå trafikk på brua.

Lang omkjøring

E6 på strekningen Boksrud-Minnesund er åtte kilometer lang, og lengden på omkjøringsstrekningen er noe lenger. Statens vegvesen regner med at det tidvis vil oppstå kø på omkjøringsvegen, og da spesielt ved Minnesund hvor kjørebanen er noe smalere over Vorma enn det som ellers er tilfellet på strekningen.

Hensiktsmessig å skifte lagrene samtidig med utbyggingen

Brulagrene på Julsrud bru må skiftes i løpet av de nærmeste tre årene. Statens vegvesen fant det derfor hensiktsmessig å skifte lagrene samtidig som brua utvides til fire felt. Skulle lagrene skiftes etter at utvidelsen er ferdig, ville arbeidene blitt mer omfattende. Dette ville gjort perioden med omkjøring lengre enn tre måneder. Derfor er den fordel både for trafikanter på E6, beboere langs gamle E6 og Statens vegvesen at lagrene skiftes samtid